بررسی جامع وصیت نامه؛ از انواع تا اعتبار و اعتراض به آن

وصیت در مورد مسائل غیر شرعی باطل است

نوشتن وصیت نامه از آنجا اهمیت پیدا می‌کند که همه افراد می‌توانند نه تنها درباره اموال خود بلکه در مورد امور غیرمالی نیز وصیت کنند. البته وصیت انواع مختلفی دارد که و برای آن‌که دارای وجاهت قانونی باشد باید یک سری شرایط را داشته باشد. در این مقاله از قاف با اقسام مختلف وصیت نامه، چگونگی نوشتن آن و اعتراض ورثه به وصیت نامه آشنا می‌شوید.

وصیت‌نامه چیست؟

سندی که در برگیرنده وصیت افراد باشد، به آن وصیت‌نامه می‌گویند.

توجه داشته باشید که وصیت‌نامه، یک نوع امتیاز به حساب می‌آید که بتوانیم در چهارچوب آن برای اموال خود پس از مرگ، تصمیم‌گیری نماییم.

البته بهتر است بدانید که؛

وصیت تنها در برگیرنده اموال نمی‌گردد و علاوه بر نقل و انتقال اموال، این اختیار را شخص دارد که در ارتباط با دیگر موضوعات خود نیز وصیت نماید.

برای مثال؛ به انجام رساندن برخی از تعهدها و امور را در صورت قبول، بر دیگری واگذار نمود.

هر شخصی برای دستیابی به اطمینان در راستای اجرا گردیدن وصیت‌نامه‌اش لازم است کلیه تشریفات و ضوابط شرعی و قانونی را ضمن وصیت‌نامه خود رعایت کند.

تنسیقِ وصیت نامه‌ای صحیح و دقیق می‌تواند از وقوع بسیاری از اختلافات احتمالی خانوادگی و مراجعه به دادگاه رسیدگی کننده، پیش‌گیری کند. علاوه بر موارد ذکر شده، می‌توان از آخرین اراده شخص وصیت کننده مطلع شد.

هر یک از اشخاص در راستای اتخاذ تصمیم برای حقوق و اموال خود بعد از مرگ، لازم است با قوانین و مقررات مربوط با نگارش وصیت‌نامه آشنا گردد.

یکی از حائز مهم‌ترین امتیازات نگارش وصیت‌نامه این است که در هنگام حیات خود این اختیار را خواهیم داشت، آن را بازنویسی و یا اصلاح نماییم. نوشتن وصیت نامه به سه طریق صورت می‌پذیرد که هر یک از آن‌ها از منظر تشریفات تنسیق، توانایی در ثبات، میزان اعتبار با دیگری دارای تفاوت است.

در صورتی که وصیت‌نامه نیز، خارج از سه شیوه قید گردیده در امتداد متن مقاله نگارش گردد، آن نیز معتبر نخواهد بود.

بنا بر قوانین کشور ایران وصیت نامه لازم است به صورت کتبی باشد. به عبارتی به وصیت شفاهی نمی‌توان در دادگاه‌ها به صورت قانونی استناد نمود.

گرچه گاه ممکن است برخی از افراد به صورت شفاهی وصیت نمایند و ورثه او به وصیت وی عمل نمایند، اما در صورتی که میان آن‌ها نزاع‌هایی به وجود آید، در راستای اثبات گفته‌های خود در دادگاه، دچار مشکلات عدیده‌ای خواهند شد.

انواع وصیت نامه

همان‌طور که در قسمت فوقانی بیان داشتیم، وصیت‌نامه بر سه قسم است؛

 1. وصیت نامه خود نوشت
 2. وصیت نامه سری
 3. وصیت نامه رسمی
 • وصیت‌نامه خود نوشت

ضمن وصیت نامه خود نوشت لازم است وصیت کننده، کلیه متن وصیت را با قلم خود نگارش نموده، تا ضمن دادگاه رسیدگی کننده دارای اعتبار قانونی باشد.

در همین راستا فردی که دارای سواد نیست و یا فردی که توانایی دیدن ندارد (نابینا است)، این توانایی را ندارد که یک وصیت‌نامه خود نوشت تنسیق نماید.

توجه داشته باشید که در تنسیق وصیت‌نامه خود نوشت، نمی‌توان آن را به فرد دیگری واگذار کرد.

وصیت نامه تهیه شده لازم است در برگیرنده؛ تاریخ روز، تاریخ ماه، و تاریخ سال به صورت واضح و با دستخط خود شخص وصیت کننده باشد.

این امر به این دلیل است که اگر وصیت نامه‌های متعددی از فرد بر جای مانده باشد، بتوان به آخرین نسخه آن اکتفاء نمود و بدان عمل کرد.

آخرین وصیت نامه بر جای مانده از متوفی دارای اعتبار قانونی خواهد بود.

در صورتی که شخص وصیت کننده در حضور مامور به امضاء وصیت‌نامه خود مبادرت ورزد، به هنگام لزوم می‌توان بدان مانند یک سند رسمی اکتفاء نمود.

 • وصیت نامه سری

این گونه از وصیت نامه‌ها برخلاف وصیت نامه‌های خود نوشت می‌تواند به قلم هر شخص دیگری نگارش گردد. اما لازم است به هنگام اتمام نگارش، از سوی وصیت کننده امضاء گردد. بنا بر قانون، وصیت نامه سری لازم است به نهاد ثبت محل اقامت وصیت کننده و یا در محلی که آیین نامه وزارت دادگستری معین می‌نماید، به عنوان یک امانت سپرده گردد.

بنا بر قانون امور حسبی، فرد بی سواد می‌تواند از نگارش وصیت نامه سری بهره جوید.

 • وصیت‌نامه رسمی

نگارش وصیت نامه رسمی مانند سایر اسنادی است که در دفترهای اسناد رسمی تنسیق می‌گردد. حتی به هنگامی که اشخاص توانایی  خواندن و نوشتن ندارند، نیز این اختیار را دارند از این گونه وصیت‌نامه بهره جویند.

به دلیل آن که، وصیت نامه رسمی در دفاتر اسناد رسمی به مرحله ثبت می‌رسند، دلواپسی ناشی از مفقود گردیدن و یا از بین رفتن وصیت نامه رفع خواهد شد.

وصیت‌شفاهی چیست؟

از جمله تشریفات مربوط به وصیت نامه، کتبی بودن آن است. ولیکن ممکن است برخی از افراد در میانه‌های جنگ و یا سیل و زلزله، تمایل به وصیت کردن داشته باشند. بدان هنگام، به طور قطع رعایت تشریفات مربوط به نگارش وصیت‌نامه مهیا نخواهد بود. در این هنگام شخص مورد نظر خواهد توانست در حضور دو شاهد به صورت شفاهی وصیت نماید. یک از شاهدان که به هنگام وصیت کردن فرد، حضور داشته است، لازم است؛

مفاد مربوط به وصیت نامه را با تاریخ؛ روز، ماه و سال تنسیق نماید و از سویی به حضور حضار رساند.

لازم بذکر است اگر فرد تا هنگام مساعد شدن شرایط در قید حیات بود، باید وصیت‌نامه خود را با تکیه بر تشریفات قانونی تنسیق نماید.

چگونه وصیت نامه بنویسم؟

 • وصیت نمودن برای عناوینی مانند مشروبات الکلی یا مسائلی از این دست باطل است. چرا که موضوعی که وصیت می‌گردد باید دارای منافع عقلی و بها و ارزش مادی باشد. از سویی نباید مورد وصیت غیر مشروع باشد.
 • موضوع وصیت لازم است، قابلیت نقل و انتقال و از سویی معامله داشته باشد. بنا بر این قاعده نمی‌توان؛ اموال عمومی و وقف شده را وصیت کرد.
 • شخص وصیت کننده این اختیار را ندارد که، مال فردی دیگر را حتی به هنگام اخذ اجازه از سوی او، وصیت نماید. چرا که شخص وصیت کننده لازم است مالکِ مال مورد وصیت باشد.
 • فرد وصیت کننده می‌تواند مالی که در آینده حاصل می‌شود را وصیت نماید. مانند یک نهال که در آینده‌ای دور تبدیل به درخت شده و آن نیز ثمره می‌دهد.
 • شخص وصیت کننده لازم است دارای کمالات باشد. برای مثال؛ عقل و بلوغ داشته باشد و همچنین باید بنا بر اراده و اختیار خود وصیت کند.
 • در تنسیق وصیت نامه فرد باید این علم را داشته باشد که برخی از واجبات مانند حجی که واجب شده و پرداخت و بدهکاری‌های مربوط به خمس و زکات که اداء نمودن آن از واجبات است را باید وصیت کند که از اصل مال او تأدیه گردد.

جهت گفتگو با وکلای تخصصی قاف، شماره تلفن همراه خود را وارد نمایید.

محروم کردن ورثه از ارث

فرد وصیت کننده این اختیار را ندارد که کلیه اموال خود را بر یک فرد هبه نماید و یا تعدادی از ورثه را از ارث خود محروم کند. در صورتی که او چنین کاری را انجام دهد، وصیت‌نامه او تنها تا ثلث اموال او صحیح خواهد بود.

چنانچه او تمامی اموال خود را وصیت کند در صورتی که سایر وراث با وصیت نامه مخالفت نمایند، مفاد وصیت‌نامه بنا بر دو سوم آن نافذ نخواهد بود.

بنا برین هر فرد تا یک سوم اموال خود را به هر شیوه که تمایل داشته باشد، می‌تواند وصیت نماید. پس از فوت او، دو سوم دیگر آن بنا بر آنچه که ضمن قانون آمده است، میان ورثه تقسیم خواهد شد.

لازم بذکر است که ابتدا باید بدهی‌های وصیت کننده را پرداخت کرد و سپس برای تقسیم اموال میان ورثه گام برداشت.

وصیت نامه شفاهی

ماهیت حقوقی وصیت

 • وصیت تملیکی

گاه ممکن است فردی، منفعت و یا مالی از اموال خود را ضمن وصیت‌نامه خویش برای دیگران وصیت نماید که به این نوع وصیت، وصیت نامه تملیکی اطلاق می‌گردد. بنا بر این نوع وصیت‌نامه، اموال فرد متوفی پس از مرگ او، به تملیک فردی دیگر در می‌آید.

 • وصیت عهدی

گاه ممکن است فرد وصیت کننده از فردی چنین بخواهد که کاری را برای او به انجام رساند، برای مثال؛ فرد وصیت کننده چنین وصیت نماید که شخصی بدهی‌های او را از اموالش پرداخت نماید. بدین گونه از وصیت با تکیه بر اصطلاحات حقوقی، وصیت عهدی گفته می‌شود.

شخصی که به عنوان یک مجری به جهت انجام کار در نظر گرفته می‌شود، در زمان حیات، شخص وصیت کننده این اختیار را خواهد داشت که با این وصیت مخالفت به عمل آورد و آن را پذیرا نباشد. اما چنانچه فرد وصیت کننده فوت نماید، مجری مؤظف است به اموری که بر عهده وی گذارده شده عمل نماید.

 • وصیت نامه شرعی

وصیت نامه شرعی یک نوشته‌ای است که در آن، بدهکاری‌های فرد وصیت کننده اعم از حق الله و نیز حق الناس و یا برخی طلب‌هایی که ممکن است ضایع گردیدن حقوق ورثه را به همراه آورد، قید می‌گردد.

مانند؛ نماز و روزه که قضا شده و یا آن که پولی که باید به دیگران از اموال وی پرداخت شود. این مقدار وصیت از سوی فرد واجب است و آن چه که در برگیرنده نصحیت‌های اخلاقی و … باشد و یا صرف نمودن برخی از اموال او در بخش امور خیریه، مشروط بر آن است که در برگیرنده بیش از یک سوم اموال وصیت کننده نباشد، مستحب است.

از منظر شرع و اصول شرعی تکمیل کردن وصیت‌نامه چاپی نیاز نیست، اما از این باب که بعدها از منظر اجرا وراث دچار مشکل نشوند و امور از نظر قانونی درست پیش رود، به این عمل توصیه می‌شود.

 • وصیت نامه اخلاقی

شاید بهتر است چنین بیان داریم که هر مسلمانی که به سن بلوغ رسد و به ویژه اگر دارای برخی از حق و حقوق باشد، لازم است پیش از مرگ خود وصیت نماید.

ارکان وصیت‌نامه

ما ضمن وصیت سه رکن را داریم؛

 1. رکن اول وصیت نامه، موصی (فرد وصیت کننده) است
 2. رکن دوم وصیت نامه، فردی است که وصیت به نفع او نگارش می‌گردد
 3. رکن سوم وصیت نامه، مجری وصیت است

فردی که طلبکار است و یا نیز از منظر شرعی (نماز و روزه قضا دارد) و یا حق و حقوقی بر گردن او نهاده شده است، لازم است معین دارد که پس از او کدام فرد در ارتباط با حق و حقوق او اقداماتی را در پیش گیرد.

در صورتی که فرد وصیت ننماید و یک فرزند صغیر داشته باشد، دیگر افراد نخواهند توانست از مال او بهره‌ای ببرند. زیرا آن‌ها نیز ممکن است چنین تصوراتی را در وجود خود ایجاد نمایند که حق آن طفل، در این گونه موارد ضایع می‌گردد. ولیکن به هنگامی که آن شخص وصیت نامه را تنسیق نماید، قطعاً چنین تفکراتی برای اطرافیان ایجاد نخواهد شد.

چه اندازه از اموال را می‌توان وصیت کرد؟

همانطور که در قسمت فوق بیان داشتیم هر شخص تنها می‌تواند تا یک سوم از اموال خود را وصیت نماید. البته لازم به ذکر است که شخص مورد نظر باید در سلامت کامل روح و روان به سر برد.

حال گاه ممکن است وصیت‌نامه به صورت اخلاقی تنسیق شود. به عبارتی شخص ضمن وصیت‌نامه خود به اعمال عبادی بسنده نماید.

در اغلب موارد این گونه وصیت‌ها، اثر بخشی بسیاری را به همراه دارد. زیرا بازماندگان یک فرد که بزرگی از میانشان به خواب ابدی فرو می‌رود، بیشتر به سخنان بر جای مانده از او تفکر می‌نمایند و بدان عمل می‌کنند.

چرا که در وصیت‌نامه اخلاقی، شخص بزرگی، بازماندگان خود را به ایمان، عمل صالح، انصاف و رعایت عدالت دعوت می‌نماید.

تفاوت وصیت حقوقی و اخلاقی

ضمن وصیت حقوقی فرد در ارتباط با اموال اعم از؛

 • اموال منقول

 • اموال غیر منقول

خود وصیت می‌نماید.

در صورتی که ضمن وصیت نامه اخلاقی، فرد جوانب اخلاقی را مد نظر خود قرار می‌دهد.

نکته: وصیت اخلاقی نیز لازم است از بُعدهای گوناگون صحت قوانین و مقررات برخوردار باشد.

اعتراض به وصیت نامه

اعتراض به وصیت نامه

تنسیق وصیت نامه دقیق و صحیح، همراه با رعایت برخی موازین قانونی به منظور این اقدام، علاوه بر این موضوع که اراده و قصد وصیت کننده، بعد از مرگ خود را به مرحله اجراء می‌رساند، منجر به کاهش اختلافات ورثه بعد از فوت مورث گردیده و مانع از رجوع آن‌ها به مراجع قضایی می‌گردد.

بهتر است در ارتباط با شیوه تنظیم صحیح و درست وصیت‌نامه و نیز قابل قبول بودن آن‌ها چنین بیان داریم که؛

بنا بر ماده ۲۷۶ قانون امور حسبی به منظور قابل پذیرش بودن وصیت‌نامه در دادگاه‌های رسیدگی کننده، سه گونه وصیت‌نامه خود نوشت، رسمی و سری وجود دارد.

وصیت نامه سری و خود نوشت قابلیت اعتراض و تنفیذ از سوی ورثه را دارند.

وصیت نامه رسمی، قابلیت اعتراض از سوی ورثه را ندارند. چرا که غیر قابل خدشه هستند.

از این جهت تنها وصیت نامه‌های سری و خود نوشت قابلیت اعتراض و تنفیذ از سوی ورثه را دارند.

در رابطه با شیوه رسیدگی به دعوای تنفیذ وصیت نامه و اسناد و مدارکی که برای این امر لازم است، از قرار ذیل است.

 • تهیه فتوکپی از وصیت‌نامه
 • شهادت از سوی شهود
 • ارجاع نمودن امر به کارشناسی

بنا بر ماده ۲۹۱ قانون امور حسبی و رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور؛

وصیت نامه عادی هنگامی قابلیت تایید و تنفیذ از سوی محکمه است که از سوی افراد صاحب نفع به درستی آن اقرار گردد، در غیر این صورت حتی چنانچه ادله اثبات دیگری برای درستی وصیت نامه عادی در اختیار باشد، محکمه حق تایید و تنفیذ وصیت‌نامه مورد نظر را نخواهد داشت.

در صورتی که برخی از افراد صاحب نفع، مفاد و آنچه ضمن وصیت نامه است را تایید و برخی دیگر آن را تأیید ننمایند، صرفاً به جهت حق اشخاصی که وصیت‌نامه را به تأیید رسانیده‌اند و نیز به صحت و درستی آن اقرار کنند، قابل تنفیذ است.

در غیر از موارد ذکر شده در هیچ موردی دعوی تأیید و تنفیذ وصیت نامه قابلیت استماع نخواهد داشت.

جهت گفتگو با وکلای تخصصی قاف، شماره تلفن همراه خود را وارد نمایید.

چگونگی اجرای وصیت نامه بیش از یک‌سوم از اموال متوفی

وصیت ثلث و یا یک سوم اموال متوفی، از سوی مالک برای پس از مرگ او درست بوده و نسبت به مازاد وصیت نامه به هنگامی قابلیت پذیرش را دارد که از سوی ورثه آن مازاد بر یک سوم اموال تنفیذ و تأیید گردد، در غیر این صورت مازاد یک سوم از اموال بر اساس قانون توارث بین تمام ورثه تقسیم خواهد شد.

در یک دیدگاهی عمومی، ملاک ثلث اموال متوفی، اموال به هنگام فوت وصیت کننده بوده، نه اموالی که به هنگام حیات و تنسیق وصیت نامه است و البته ملاک، کلیه اموال و دارایی متوفی اعم از؛ اموال منقول، اموال غیر منقول و منافع متعلق به متوفی است.

چنانچه وصیت نامه نیز از طریق حضور در دفاتر اسناد رسمی، مازاد بر ثلث اموال به گونه قانونی تنسیق گردد، با عنایت به قوانین و مقررات منوط بر به اجراء رسانیدن مفاد اسناد رسمی، لازم است وصیت‌نامه تنسیق گردیده به مرحله اجراء رسد.

وصیت نامه تنسیق شده از سوی متوفی تنها در صورتی از سوی ورثه غیر قابل اجراء خواهد بود، که به طریقی ابطال گردد.

از آنجا که اغلب مواقع، پس از فوت شخص وصیت کننده، نوع و مقدار اموال وصیت شده معین می‌شود، در صورت وجود وصی برای به اجراء رسانیدن مفاد وصیت نامه رسمی، دیگر امکان توقف در مکنونات وصیت وجود نخواهد داشت.

البته تا هنگامی که دادگاه رسیدگی کننده حکم ابطال آن را صادر کند. چرا که ضمن فرض عدم تنفیذ وصیت‌نامه مازاد بر یک سوم از سوی وراث، تنها حکم از سوی دادگاه است که  توانایی برای توقیف و ابطال عملیات اجرایی را دارد.

بنابرین در هنگامی که وراثی ناراضی از مفاد وصیت نامه هستند لازم است برای تنظیم یک دادخواست ابطال وصیت نامه رسمی به مازاد یک سوم آن، گام بردارند.

ابطال وصیت‌نامه از سوی ورثه در دادگاه

گاه ممکن است وصیت نامه‌ای که از در هنگام حیات فردی تنسیق می‌گردد، دارای برخی از ایرادات و اشکالات باشد و این ایرادات و اشکالات موجود در وصیت نامه منجر به ورود اضرار به ذینفع شود.

در این حالت به ‌منظور جلوگیری از هر گونه اضرار، تنسیق یک دادخواست تحت عنوان ابطال وصیت نامه لازم است.

در ارتباط با وصیت نامه اصل بر این عنوان است که؛ وصیت‌نامه صحیح و نافذ تنسیق گردد، مگر به هنگامی که خلاف آن اثبات شود.

بنا بر اصل صحت، قانون کلی این گونه است که وصیت نامه به گونه‌ای صحیح تنسیق شود. فردی که مدعی میگردد که وصیت نامه به گونه‌ای صحیح تنسیق نگردیده، لازم است خلاف آن را با استناد به اسناد و مدارک به مرحله اثبات رساند.

موارد ابطال وصیت‌نامه

 • وصیت نامه‌ای که نگارنده آن در نتیجه خودکشی فوت نموده است، باطل است.
 • فردی که ضمن وصیت‌نامه خود، در ارتباط با اموال دولتی و یا آن که متعلق به دیگری است وصیت نماید، آن نیز باطل خواهد بود.
 • وصیت‌نامه که فرد وصیت کننده به هنگام نگارش آن، دارای اهلیت نبوده است، باطل خواهد بود. ارزش وصیت‌نامه یک کاری است حقوقی که لازم است؛ اراده، قصد و رضایت طرفین ضمن آن لحاظ شود. از این جهت به هنگام احراز محجوریت فرد متوفی به هنگام تنسیق وصیت نامه، آن نیز ابطال خواهد شد.
 • چنانچه متوفی ضمن وصیت‌نامه خود یک یا چند تن از وراث را از ارث محروم بنماید، آن نیز باطل خواهد شد. زیرا بنا بر آن چه که ضمن قانون بیان گردیده است، متوفی نمی‌تواند ورثه را از ارث محروم نماید.
 • به هنگامی که ثابت گردد متوفی با اراده و غایت به انجام رسانیدن کاری نامشروع، وصیت نامه را تنسیق نموده است، آن نیز باطل خواهد شد.
 • در صورتی که متوفی دو وصیت نامه نگارش نموده باشد، معین گردد که آن دو نیز با یک دیگر برابری ندارد، هر دو نیز باطل خواهد شد.
 • چنانچه با استناد بر ادله‌ای به مرحله اثبات رسد که فرد متوفی از وصیت خود رجوع نموده است، آن وصیت‌نامه نیز باطل خواهد شد.
 • در صورتی که وصیت‌نامه تنسیقی دارای برخی ایرادات شکلی نیز باشد، برای مثال؛ وصیتی به گونه‌ای سری به مرحله تنسیق رسد و پس از آن معین شود که متوفی بی سواد بوده که در این حالت نیز وصیت‌نامه باطل خواهد شد، و یا آن که مهر و امضای صورت گرفته ضمن وصیت‌نامه از سوی متوفی، با اصل مهر و امضای او دارای تطابق نباشد، به صورتی که آن وصیت‌نامه جعل شده باشد، آن نیز باطل خواهد شد.

طرح دعوای ابطال وصیت‌نامه

شخصی که با استناد بر ادله محکمه پسند، خواهان ابطال وصیت نامه باشد، لازم است دادخواست خود را به همراه ادله، به طرفیت کلیه افرادی که اسم ایشان ضمن گواهی انحصار وراثت قید گردیده، از طریق دفاتر خدمات قضایی به ثبت رساند.

دادخواست تنسیقی به دادگاه حقوقی صالح به جهت رسیدگی ارجاع خواهد شد و پس از آن از سوی مدیر دفتر شعبه، زمان رسیدگی معین و به طرفین ابلاغ می‌شود. در زمان رسیدگی معین گردیده، قاضی پس از بسنده به اظهارات طرفین حاضر و وارسی اسناد و مدارک ارائه گردیده، در صورت احراز ابطال وصیت نامه، حکم به جهت بطلان آن را صادر می‌نماید.

انجام وصیت نامه

عمل نمودن به وصیت به هنگام وجود اوصاف و شرایط زیر واجب است:

 • وصیت به گونه‌ای تنسیق گردد که غرض عقلانی بر آن وارد گردد.
 • وصیت به صرف اموال برای امور حرام، مانند وصیت به مال در راستای کمک کردن به ستمگران و یا تعمیر نمودن کلیساها و یا کمک به چاپ کتاب‌های منحرف کننده و مانند آن‌ها صورت نگرفته باشد.
 • وصیت در راستای صرف اموال برای امور غیر عقلانی نباشد.

به راحتی و از هر کجای کشور از طریق تلفن با وکلای پایه یک دادگستری مشاوره حقوقی تلفنی داشته باشید. برای این امر کافیست شماره خود را در کادر زیر وارد کنید:

جهت گفتگو با وکلای تخصصی قاف، شماره تلفن همراه خود را وارد نمایید.

سوالات متداول قاف

چند نوع وصیت وجود دارد؟

سه نوع وصیت نامه وجود دارد که عبارتند از: وصیت‌نامه خودنوشت، وصیت‌نامه سری و وصیت نامه رسمی که در مقاله به طور کامل هر یک را توضیح داده‌ایم.

آیا وصیت نامه شفاهی دارای اعتبار قانونی است؟

وصیت‌نامه شفاهی که به آن وصیت نامه زبانی یا لفظی هم گفته می‌شود در صورتی دارای اعتبار است که همه وراث آن‌را صحیح بدانند

آیا وصیت برای تمام اموال قابل اجراست؟

وصیت تنها در مورد یک سوم از اموال متوفی قابل اجراست و مابقی اموال بر اساس قانون توارث بین همه وراث تقسیم خواهد شد.

آیا از طریق وصیت نامه می‌توان یک یا چند نفر از ورثه را محروم کرد؟

خیر، اگر شخصی یک یا چند نفر از ورثه را از ارث محروم کند، در این صورت وصیت‌نامه صحیح نیست و در مقاله مفصل در این مورد صحبت کردیم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *