بررسی جامع قتل؛ از انواع قتل تا مجازات حبس و دیه

قتل عمد

گرچه این چنین در اذهان عمومی جا افتاده که قتل دارای مجازاتی برابر با قصاص است، اما در واقع این چنین نیست. قتل انواع مختلفی مانند قتل عمد و غیر عمد و … دارد که هر کدام دارای تعریف جداگانه و مجازات متفاوتی هستند که صرفا اعدام نیست. در این مقاله از قاف با تعریف انواع قتل، مجازات و دیه با توجه به نوع قتل پرداخته‌ایم.

قتل عمد

قتل عمد عبارت است از گرفتن جان دیگری بدون در اختیار داشتن جواز قانونی یا شرعی. به عبارتی هر فردی که بدون داشتن مجوز جان دیگری را بگیرد، قاتل محسوب گردیده و مجازات می‌گردد.

قتل غیر عمد

در مقابل قتل عمد، قتل غیر عمد قرار می‌گیرد. قتل غیر عمد، قتلی است که فرد بدون قصد پیشین به منظور کُشتن فرد مقابل خود، صورت می‌گیرد.

قتل غیر عمد ضمن نظام قضایی بخش اعظمی از کشورها در قسمت قتل قرار نمی‌گیرد، حال آن که تحت عنوان مرگ تصادفی شناخته شده است.

فرق دیه قتل عمد و غیر عمد

 • دیه قتل عمد بنابر قانون مجازات اسلامی

همان‌گونه که تمامی ما بدان آشنا هستیم، مجازات قتل عمد، قصاص نفس است. ولو آن که اولیای دم مقتول این اختیار را دارند که به جای قصاص قاتل، بر اخذ دیه به جای آن با یک دیگر سازش نمایند.

بنابر قسم اخیر ماده ۴۴۸، قانون مجازات اسلامی در ارتباط با جنایت عمدی همانند قتل عمد، هنگامی مجازات فرد به دیه مبدل می‌گردد که با استناد به هر گونه ادله‌ای قصاص قاتل امکانپذیر نباشد. همچون؛

 • اولیای دم مقتول به اخذ دیه، رضایت دهند.
 • شخص عاقلی، فرد مجنونی را به قتل رسانده باشد، که قصاص عاقل بدین هنگام صحیح نیست.

ولیکن دیه قتل عمد بنابر ماده ۵۴۹ قانون مجازات اسلامی به همان مقدار معین گردیده ضمن شرع است که به علت متداول نبودن تبادل شتر و … همه ساله از سوی رئیس محترم قوه قضاییه، برابر مقدار وجه آن قیمت گذاری شده و به اطلاع همگان می‌رسد.

 • مقدار دیه قتل عمد بنابر شرع

مقدار دیه قتل عمد بنابر شرع مقدس اسلام از قرار ذیل است؛

 1. صد عدد شتر که حداقل شش سال داشته باشند
 2. دویست عدد گاو، حال آن‌که نر باشد و یا ماده تفاوتی ندارد
 3. مقدار یک هزار دینار که عبارت است از هر دینار از یک مثقال شرعی طلای مسکوک
 4. مقدار ۱۰ هزار درهم
 5. هزار عدد گوسفند، حال آن‌که نر باشد و یا ماده تفاوتی ندارد
 • نرخ دیه انسان در سال ۱۴۰۰

نرخ دیه بنابر اعلام سخنگوی قوه قضاییه از ابتدای سال ۱۴۰۰ مبلغ ۴۸۰ میلیون تومان است. که این دیه در ماه‌های حرام (محرم، ذی القعده، ذی الحجه، رجب) به مقدار ۶۴۰ میلیون تومان خواهد رسید.

 • مقدار دیه قتل شبه عمد

قتل شبه عمد همانند قتل عمد براساس مقدار قید شده آن ضمن شرع از سوی رئیس قوه قضاییه معین می‌شود.

 • مقدار دیه قتل شبه عمد بنابر شرع

میزان دیه قتل شبه عمد ضمن شرع، صد عدد شتر است که همه ساله با توجه به نرخ روز تعیین گردیده و به آگاهی عموم مردم می‌رسد.

 • مقدار دیه قتل خطای محض

میزان دیه قتل خطای محض نیز براساس مقدار آن ضمن شرع تعیین می‌گردد که در شرع دیه خطای محض از قرار ذیل است؛

 1. سی حقه
 2. سی عدد شتر بنت لبون
 3. بیست عدد شتر بنت مخاض
 4. بیست عدد شتر ابن لبون

نکته: هر یک از موارد فوق، سنین گوناگون شترها است.

حکم تصادف غیر عمد منجر به فوت

در حال حاضر زندگی آدمی دارای امکانات و پیشرفت‌هایی است که نسبت به زمان‌های پیشین انسان را بسیار به خود درگیر نموده است. درست است که استفاده از امکانات برای آدمی مفید است، ولیکن توجه داشته باشید که امکانات و وسیله‌های امروزی، در همه حال برای انسان دارای فایده نیست. گاهی ممکن است قانون توجه ما را به خود جلب نماید، ولو وضع قانون نمی‌تواند از بروز تمامی حوادث پیش‌گیری نماید. از جمله وسیله‌های بسیار خطرناک که می‌توانیم بدان اشاره نماییم، خودروها هستند که تصادفات غیر عمد منجر به فوت را به همراه می‌آورند.

گاهی ممکن است برخی از افراد چنین تصوراتی داشته باشند که فردی که بنابر تصادف منجر به فوت دیگری می‌شود، مجازاتش قصاص است! اما این چنین نیست. به عبارتی قتل در تصادفات رانندگی در میان اقسام گوناگون قتل‌ها، در گروه قتل غیر عمدی قرار می‌گیرد. بنابراین مجازات قصاص نخواهد داشت و پرداخت دیه مورد نیاز است.

بهتر است چنین بگوییم اگر قتل در تصادفات رانندگی به علت سه عامل عمده بیان شده در قسمت ذیل رخ دهد، قتل غیر عمدی خواهد بود؛

 1. بی مبالاتی راننده یا بی احتیاطی او
 2. عدم مهارت در رانندگی از سوی راننده وسیله نقلیه
 3. عدم رعایت نظامات دولتی (که آن نیز عبارت است از، رعایت ننمودن ضوابط و مقررات رانندگی)

بنابرین حتی اگر تصادف به دلیل سرعت زیاد راننده و یا سبقت غیر قانونی او صورت گرفته باشد نیز، این‌گونه نیست که راننده مورد نظر مرتکب قتل عمد شده است. چرا که درست است راننده، قوانین و مقررات رانندگی را نقض نموده و یا گواهی‌نامه در اختیار نداشته، ولیکن قصد در راستای به قتل رسانیدن شخصی را نداشته است.

جهت گفتگو با وکلای تخصصی قاف، شماره تلفن همراه خود را وارد نمایید.

 • Hidden
 • Hidden
 • مجازات قتل در تصادفات رانندگی

با توجه به قانون مجازات اسلامی، مجازات مربوط به قتل در تصادفات رانندگی از قرار ذیل است؛

 • شش ماه الی سه سال حبس
 • اخذ دیه از سوی اولیای دم مقتول

دیه لازم است از سوی خانواده مقتول درخواست شود. در این هنگام است که مرتکب مؤظف به پرداخت دیه خواهد شد. از سوی دیگر، اولیای دم می‌توانند دیه را ببخشند.

بخشش دیه موجب نمی‌شود که مرتکب به طور کلی مجازات نگردد، چرا که جرم صورت گرفته، جرمی عمومی بوده و با بخشش از سوی اولیای دم، مجازات از بین نخواهد رفت. ولو بخشش از سوی شاکی می‌تواند موجب تخفیف در میزان مجازات مرتکب گردد.

 • تصادف شبه عمد

آیا قتل ناشی از تصادفات رانندگی، شبه عمد محسوب می‌شود؟

این گونه از قتل‌ها شبه عمد محسوب نمی‌گردند، چرا که در قتل مربوط به رانندگی قاتل قصد انجام و قصد به نتیجه رساندن را ندارد که بتوان بنابر قصد او عنوان نمود که قتل صورت گرفته از سوی او قتل شبه عمد است. به عبارتی قتل رانندگی، قتلی است خطای محض که به علت بی مبالاتی راننده، بی احتیاطی او، رعایت ننمودن نظام‌ها، و… قانون‌گذار این نوع قتل را، قتل غیر عمد عنوان کرده است.

مهلت پرداخت دیه

 • مهلت پرداخت دیه در جرایم غیر عمد

در ماده ۴۸۲ قانون مجازات اسلامی، مهلت پرداخت دیه در جرایم شبه عمد، طی مدت ۲ سال قمری پیش‌بینی شده است. هنگامی که بیان می‌گردد دو سال، به این معناست که مدت دو سال به صورت کامل جهت پرداخت دیه فرصت خواهد بود. حال آن که قانون این گونه است که نیمی از دیه در سال اول، سپس نیم دوم دیه در سال دوم پرداخت گردد.

 • مهلت پرداخت دیه جرایم خطای محض

مهلت پرداخت دیه در جرایم خطای محض، طی مدت سه سال قمری است. در این گونه از جرایم، مهلت پرداخت دیه بدین صورت است که طی هر سال یک سوم میزان کل دیه لازم است پرداخت شود.

بیشتر بخوانید

مجازات قتل

مدت زندان قاتل

بنا بر سخنان قانونگذار، هر شخصی مرتکب قتل عمد گردد حال آن‌که شاکی خصوصی نداشته باشد و یا شاکی داشته باشد و از قصاص گذشت نموده باشد و یا به هر دلیل قصاص نگردد، زمانی که اقدام صورت گرفته از سوی قاتل منجر به اخلال در نظم عمومی، امنیت عمومی، صیانت شود، دادگاه مرتکب به قتل را به حبس از سه سال الی ده سال محکوم خواهد نمود.

بنابراین قاتل به حبس از ۳ سال تا ۱۰سال محکوم خواهد شد و سپس از زندان آزاد می‌گردد.

جرایم در حکم شبه عمد

هر زمان مرتکب نسبت به مجنیٌ علیه قصد به جهت انجام رفتاری را داشته باشد ولو قصد واقع گردیدن آن جنایت واقع گردیده و یا همانند آن را نداشته باشد و از جمله مواردی که مشمول تعریف جنایات عمدی می‌شود، نباشد؛ جنایت واقع گردیده شبه عمد خواهد بود.

از سویی چنانچه مرتکب، نسبت به موضوع جهل داشته و نادان باشد، همانند آن که؛

یک جنایت را بنابر آن که موضوع رفتار او یک شیئ و یا حیوان است، به مجنیٌ علیه وارد نماید و خلاف آن به مرحله اثبات رسد، جرایم در حکم شبه عمد تلقی خواهد شد.

و در نهایت هر زمان جنایت به علت تقصیر از سوی مرتکب صورت گیرد، براساس آن که جنایت واقع گردیده مشمول تعریف جنایت عمد نباشد جنایت صورت گرفته شبه عمد خواهد بود.

تفاوت شبه عمد و خطای محض

 • شبه عمد

نوع اول؛ هنگامی است که شخص قصد و اراده کشتن دیگری را به هیچ وجه ندارد ولیکن قصد و اراده انجام آن فعل را دارد و اما آن فعل در جامعه به عنوان فعل خطرناک شناخته نشده است.

همچون تصادفاتی که در حین رانندگی اتفاق می‌افتد، فرد قصد و اراده کشتن رهگذر را ندارد ولیکن قصد و اراده انجام رانندگی را دارد و اما رانندگی در جامعه به عنوان فعل خطرناک شناخته نشده است.

نوع دوم؛  هنگامی است که شخص قصد و اراده کشتن دیگری را به هیچ وجه ندارد و رفتار او نیز خطرناک و مجرمانه نیست همچون زمانی که مجرم نسبت به موضوع جرم نادان است.

نوع سوم؛ هنگامی است که فرد قصد و اراده کشتن دیگری را ندارد همچنین عمل و رفتار او مجرمانه نیست، سهل‌انگاری و بی‌دقتی او منجر به مرگ دیگری می‌شود.

 • خطای محض

قتل خطای محض به قتلی اطلاق می‌شود که قاتل نه قصد و اراده کشتن دیگری را دارد و نه قصد و اراده انجام آن رفتار مجرمانه را دارد.

نوع اول؛ هنگامی است که قتل توسط یک کودک یا دیوانه انجام شود.

نوع دوم؛ هنگامی است که قاتل نه قصد و اراده انجام عمل قتل را دارد و نه رفتار او یک رفتار مجرمانه است بلکه سهل‌انگاری و بی‌توجهی او موجب مرگ شخصی می‌شود.

نوع سوم؛ هنگامی است که قتل به هنگام خواب یا بیهوشی به وقوع بپیوندد.

مجازات قتل

 • مجازات قتل شبه عمد

در قتل شبه عمد، به دلیل غیر عمدی بودن قتل دربرگیرنده قصاص نیست و قاتل به پرداخت دیه توسط خودش و زندان محکوم خواهد شد. برای مثال در جرایم رانندگی، مجرم علاوه بر پرداخت دیه به زندان نیز محکوم خواهد شد.

 • مجازات قتل خطای محض

در جرایم خطای محض نیز همچون قتل شبه عمد، مجرم به پرداخت دیه محکوم می‌شود، ولیکن پرداخت دیه توسط خویشان و نزدیکان او است که بر اساس نظم طبقات ارث تعیین می‌گردد.


 • جرم پدر قاتل

ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۰:

پدر یا جد پدری که فرزند خود را بکشد قصاص نمی‌شود و به پرداخت دیه به ورثه مقتول و تعزیر محکوم خواهد شد.

این قانون بر گرفته از روایات است و تمامی فقها در اجرای آن با یک دیگر توافق دارند.

از این جهت پدر پس از کشتن فرزند خود قصاص نمی‌شود ولیکن اگر فرزند پدر خود را به قتل رساند کشته خواهد شد که آن را نیز می‌توان با رجوع به روایات ثابت کرد.

همدستی در قتل

هر نوع مشارکت اعم از مادی یا معنوی در زمینه قتل، امکان دارد مشارکت در قتل شناخته گردیده و مرتکب مجازات شود.

به عبارتی می‌توان چنین بیان نمود که مشارکت هنگامی صورت می‌گیرد که دو و یا چند نفر ضمن عملیات اجرایی قتل شرکت نموده باشند.

اتخاذ مجازات برای شریک در قتل در اغلب مواقع با عنایت به پرونده و شرایط آن معین می‌گردد ولیکن به طور کلی ضمن قانون مجازات اسلامی چنین آمده است که؛

چنانچه دو شخص و یا چند شخص به گونه‌ای مشترک فردی دیگر را بُکشند، اولیاء دم می‌تواند برای تمامی این اشخاص تقاضای قصاص نماید. شرکت نمودن در قتل به هنگامی تحقق می‌یابد که مقتول با اکتفاء به ضرب و جرح از سوی چند شخص کُشته شود و به قتل رسیدن او به جهت عمل تمامی این اشخاص باشد، جدا از آن که عمل صورت گرفته هر یک از اشخاص به تنهایی به منظور قتل کفایت نماید و یا خیر.

بنا بر سخنان حقوقدانان لازم است میان عمل صورت گرفته از سوی شریک در قتل و کُشته گردیدن مقتول ارتباط مستقیم علت و معلولی برقرار باشد.

هنگامی که چند فرد با همدیگر شریک ضمن قتل باشند، اولیاء دم خواهد توانست، با در اختیار داشتن وکیل پایه یک دادگستری هر یک از شرکاء در قتل را قصاص نماید.

از سویی دیگر، شرکایی که قصاص نمی‌گردند لازم است مقدار سهم دیه خود را به شریکی که قصاص می‌گردد، پرداخت نمایند.

و بنابر قانون مجازات اسلامی، هر شخصی که با آگاهی و به گونه‌ای عمدی با یک شخص و یا چند شخص ضمن جرایم تعزیری مشارکت کند و جرم واقع گردیده با اکتفاء به عمل صورت گرفته از سوی تمامی آن‌ها صورت گرفته باشد، شریک جرم بوده و او نیز همچون فاعل دارای مجازات مستقل خواهد بود.

جهت گفتگو با وکلای تخصصی قاف، شماره تلفن همراه خود را وارد نمایید.

 • Hidden
 • Hidden

مشارکت در قتل و انواع آن

به منظور محقق گردیدن مشارکت در قتل، الزامی است که موارد قید گردیده در قسمت ذیل به مرحله اثبات رسد؛

 • شریک ضمن قتل به شیوه‌ای در عملیات قتل مداخله و شرکت نموده باشد. برای نمونه؛ یک ضربه به مقتول وارد نموده باشد.
 • دخالت صورت گرفته از سوی شریک باید موجب به مرگ مقتول گردیده باشد.

در یک تعریف کلی؛ مشارکت ضمن قتل به هنگامی تحقق می‌یابد که شریک ضمن قتل، بنابر رفتار خود آگاهی و علم داشته باشد و از مجرمانه بودن عمل صورت گرفته مطلع باشد و با سوء نیت و در نهایت عمد آن رفتار را به عمل رسانده باشد.

از سویی توجه داشته باشید که شریک باید ضمن عملیات اجرایی مشارکت نموده باشد.

جرم فراری دادن قاتل

پنهان نمودن و یا فراری دادن متهم و یا مجرم بنا بر قانون مجازات اسلامی جرم تلقی می‌شود و هر شخصی به فردی که براساس حکم قانون دستگیر شده است یا فرار کرده است، کمک نماید و یا شخصی را که متهم است براساس ارتکاب جرمی و به موجب قانون دستور به جهت دستگیری او صادر شده باشد، پنهان کند و در نهایت اسباب فرار او را تامین کند، مجازات می‌گردد.

 • مجازات پنهان نمودن یا فراری دادن متهم به جرم

با توجه به ماده ۱۲۳ قانون مجازات اسلامی، پنهان کردن یا فراری دادن متهم، مشمول مجازات ذیل است؛

 • هر زمان فردی که فرار کرده است به اعدام محکوم گردیده باشد، مجازات شخص مخفی کننده یا کسی که بدو کمک نموده است، حبس از یک سال الی سه سال خواهد بود.
 • در صورتی که مرتکب به حبس دائم و یا حبس موقت با اعمال شاقه محکوم گردیده باشد، یا متهم به جرمی باشد که مجازات آن اعدام است، به حبس از شش ماه تا دو سال تادیبی محکوم خواهد شد.
 • در دیگر احوال مجازات او از یک ماه تا یک سال حبس تادیبی است.
 • کمک به فرار مجرم و مجازاتش

مجازات منوط بر کمک به فرار مجرم بنابر قانون مجازات اسلامی بدین گونه بیان گردیده که هر شخص از وقوع جنایت یا جُنحه آگاه بوده و به منظور رهایی مجرم از محاکمه و محکومیت یاری کند و یا آن که برای او محل سکونت تهیه نماید و یا دلایل جرم را پنهان نماید و یا به منظور آزادی مجرم ادله جعلی فراهم آورد به ترتیب آن‌چه که در قسمت ذیل بیان خواهیم نمود، مجازات خواهد شد؛

 • هر زمان جرم صورت گرفته از سوی مجرم نیازمند حبس با اعمال شاقه و یا حبس مجرم باشد مجازات مرتکب از یک ماه الی یک سال حبس تادیبی خواهد بود.
 • در دیگر احوال از یک ماه حبس تا شش ماه حبس تادیبی خواهد بود.

حال آن‌که اشخاص نام برده شده در قسمت ذیل، از مجازات‌های بیان گردیده در قسمت فوق، معاف خواهند بود؛

 1. اولاد و احفاد او
 2. پدر و مادر شخص و یا اجداد او
 3. زن و شوهر هرچند که آن‌ها از یک دیگر طلاق گرفته باشند
 4. برادرها، خواهرها، افرادی که با مجرم یا مجرمین قرابت اعم از سببی یا نسبی تا درجه سوم دارند

دیه قتل

رکن مادی جنایت عمدی

بهتر است رکن مادی جنایت عمدی را در سه بخش بررسی نماییم.

 1. موضوع جنایت عمدی

  توجه داشته باشید که در جرم قتل لازم است موضوع جرم انسان باشد. از سویی او نیز باید تحت پشتیبانی قانون قرار گرفته و نیز مهدورالدم نباشد. از این جهت چنانچه فردی، مهدورالدمی را به قتل برساند، از نظر واژه قتل صورت گرفته است. ولیکن به لحاظ اصطلاح حقوقی قتل واقع نشده است.

  چنانچه جرم عمد بر روی میت واقع شود، قتل محسوب نخواهد شد. حال در این زمینه لازم است وارسی شود که انسان زنده از چه هنگامی حیاتش شروع و از چه هنگامی به پایان می‌رسد.
  در ارتباط با واقع شدن قتل و زنده بودن انسان، ملاک اصلی شروع حیات او و ولادت اوست. یعنی به هنگامی که آدمی چَشم به جهان می‌گشاید تا به هنگام مرگ طبیعی را شامل می‌شود. بنابراین بهتر است چنین بگوییم که، سقط جنین و از بین بردن آن قتل محسوب نخواهد شد.

 2. مرتکب جرم

  در جرم قتل، قاتل باید فرد دیگری باشد. از این جهت، چنانچه شخص مورد نظر به واسطه یک گرگ به قتل رسیده باشد و یا خودکشی کرده باشد، قتل واقع نخواهد شد.
  بنابراین قربانی در جرم لازم است، فرد دیگری به غیر از مرتکب باشد.

  بنابرین خودکشی و یا معاونت در آن به غیر موارد خاص و ویژه، جرم محسوب نخواهد شد. چرا که تا عمل اصلی صورت گرفته جرم نباشد، معاونت ضمن آن نیز جرم تلقی نخواهد شد.

 3. ابزار و وسیله قتل

  ابزار و وسیله در جرم قتل دارای موضوعیت نیست. تنها آنچه که حائز اهمیت است سلب حیات است. بنابراین با توجه به عمل مرتکب اعم از مستقیم و غیر مستقیم، سلب حیات فردی دیگر واقع می‌گردد.

عنصر معنوی در جرایم عمدی

به منظور عمدی محسوب گردیدن یک جرم لازم است دو رکن؛

 • عمد در عمل مجرمانه

 • قصد به جهت دستیابی به نتیجه

وجود داشته باشد. بنابراین در صورت عدم وجود هر یک از دو رکن نام برده شده در قسمت فوقانی، جرم صورت گرفته عمدی نخواهد بود. حال آنکه سوء نیت در دو بخش سوء نیت عام و سوء نیت خاص به ترتیب ذیل وارسی می‌شود.

 • سوء نیت عام:

یعنی شخص در عملی که انجام می‌شود دارای قصد انجام فعل مجرمانه است و نه هر گونه فعلی. گاهی ممکن است فرد، قصد انجام یک فعل را داشته باشد، حال آن که فعل، منجر به وقوع جرم عمدی نشود.

مثال: ممکن است یک شکارچی، غایت شلیک به یک گنجشک را داشته باشد، حال آن که تیر به انسان برخورد نماید و کُشته شود.

بنابراین آن شخص، غایت شلیک به گنجشک را داشته است نه انسان.

 • سوء نیت خاص:

سوء نیت خاص عبارت است از، قصد نتیجه. یعنی آنکه شخص غایتش از به انجام رساندن آن فعل، دستیابی به نتیجه باشد.

مثال: در جرم قتل قصد نتیجه عبارت است از، سلب حیات از یک فرد مشخص یا شخص نامشخص از یک عده معین. اشتباه نمودن در هویت فرد مورد نظر نیز اثری در محقق گردیدن قتل عمد نخواهد داشت.

با استفاده از سرویس مشاوره حقوقی تلفنی قاف می‌توانید در زمینه انواع مسائل کیفری مانند قتل با وکلای پایه یک دادگستری از سراسر ایران مشاوره کنید. برای این مهم کافیست شماره خود را در کادر زیر وارد کنید:

جهت گفتگو با وکلای تخصصی قاف، شماره تلفن همراه خود را وارد نمایید.

 • Hidden
 • Hidden

سوالات متداول قاف

آیا قتل در تصادف رانندگی شبه عمد محسوب می‌شود؟

قتل در تصادف رانندگی قتل غیر عمد محسوب می‌شود، چرا که راننده قصد قتل و به نتیجه رسانیدن را ندارد.

اگر شاکی از قصاص قاتل گذشت کند، آیا فرد قاتل دارای مجازات حبس است؟

مطابق با قانون، شخصی که جان دیگری را می‌گیرد چه شاکی خصوصی نداشته باشد چه شاکی رضایت داده باشد، دارای محکومیتی از ۳ سال تا ۱۰ سال است

حکم پدری که فرزند خود را به قتل می‌رسند، چیست؟

پدر در صورت کشتن فرزند خود قصاص نمی‌شود ، اما باید دیه را به وراث فرد مقتول بپردازد و همچنین محکومیت تعزیری در انتظارش است.

آیا ابزار قتل در ارتکاب جرم دارای اهمیت است؟

در ارتکاب جرم قتل گرفتن جان انسان دیگر اهمیت دارد و اینکه چگونه و با چه وسیله‌ای قتل حاصل شده دارای موضوعیت نیست.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *