ارث و وصیت

ارث و وصیت دو مورد از مسائل مهم حقوقی است که به یکدیگر مرتبط هستند و  اکثر خانواده‌ها به گونه‌آی با آن درگیرند. مردم معمولا از امر مهم  وصیت کردن سر باز می‌زنند که همین کار سبب بروز مشکلاتی برای ورثه آن‌ها و تقسیم ارث و میراثشان می‌شود.

قوانین ارث و نحوه تقسیم ارث

ارث و میراث

پس از فوت متوفی، شیوه تقسیم ارث او همواره یکی از اصلی‌ترین مسایل در خانواده‌ها است و به همین دلیل در این مطلب قصد داریم به طور کامل مفاهیمی همچون طبقات ارث، درجات ارث، نحوه تقسیم ارث و مثال‌هایی در این زمینه از جمله ارث زن از شوهر، ارث فرزند از پدر و ارث فرزند […]