املاک و ثبت

اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک، دفاتر اسناد رسمی یا توسط ماموران رسمی دولت تنظیم شوند، اسناد رسمی هستند و سایر اسناد که در شرایطی غیر از موارد ذکر شده ثبت شده باشند، سند عادی محسوب می‌شوند. سند رسمی انواع و اقسامی دارد که شرایط خاصی را نیز باید دارا باشد.

شرایط و مدارک مورد نیاز برای تغییر نام و نام خانوادگی

تغییر نام

هر چند به طور عمومی نام و نام خانوادگی اشخاص از ویژگی‌هایی است که از ابتدای تولد تا زمان مرگ با آن‌ها همراه است و تغییری نمی‌کند، اما گاهی افراد به دلایلی به دنبال تغییر نام یا تغییر نام خانوادگی خود هستند. این درخواست بسته به وضعیت فرد و نام و نام خانوادگی انتخابی شرایط […]