قانون کار

مطابق با قانون کار، کارگر و کارفرما دارای تعاریف، حقوق و تکالیف مشخصی هستند، در صورتی که هر کدام از طرفین حقوق طرف مقابل را ضایع کند یا به وظایف قانونی خود عمل نکند، طرف مقابل می‌تواند حق و حقوق خود از طریق قانونی پیگیری کند.

برای ثبت درخواست مشاوره حقوقی شماره خود را وارد کنید:

روابط کارگر و کارفرما؛ از وظایف و تعهدات تا اخراج و مجازات

کارگر و کارفرما

تعریفی که در قانون کار از کارگر و کارفرما آمده ممکن است تا حدودی با آنچه مردم در ذهن دارند، تفاوت داشته باشد. مطابق با قانون کار، کارگر و کارفرما هر دو دارای وظایف مشخصی هستند که در صورت انجام ندادن تکالیف خود، به طرف مقابل حق شکایت می‌دهد. در این مقاله از قاف سعی […]