قانون کار

مطابق با قانون کار، کارگر و کارفرما دارای تعاریف، حقوق و تکالیف مشخصی هستند، در صورتی که هر کدام از طرفین حقوق طرف مقابل را ضایع کند یا به وظایف قانونی خود عمل نکند، طرف مقابل می‌تواند حق و حقوق خود از طریق قانونی پیگیری کند.

چیزی یافت نشد

چیزی که شما به دنبال آن هستید را پیدا نمی‌کنیم. شاید جستجو بتواند به شما کمک کند.