مالک و مستاجر

مالک و مستاجر مطابق با قانون، هر کدام دارای حق و حقوق معینی هستند، همچنین در برابر یکدیگر تکالیف مشخصی دارند که مکلف به انجام وظایف خود هستند. در صورتی که هر کدام از طرفین وظایف قانونی خود را انجام ندهد، طرف مقابل می‌تواند در چهارچوب قانونی حق و حقوق خود را مطالبه کند.

چیزی یافت نشد

چیزی که شما به دنبال آن هستید را پیدا نمی‌کنیم. شاید جستجو بتواند به شما کمک کند.