بایگانی دسته‌ی: خانواده

خانواده

مسائل حقوقی خانواده که عمدتا به مباحث میان زوجین قبل و بعد از ازدواج مربوط می‌شود از مباحث گسترده حقوقی است که شامل سرفصل‌های مهمی همچون ازدواج، طلاق، مهریه و حق حبس، نفقه و حق تمکین و حضانت فرزند و … می‌شود.

طلاق توافقی چیست و مراحل آن چگونه است؟

توافق در طلاق

به طور کلی طلاق از جمله حقوق مردان در ازدواج است و زن در موارد معدودی مانند عسر و حرج و یا داشتن وکالت در طلاق می‌تواند برای طلاق اقدام کند. اما نوع دیگری از طلاق در سال‌های اخیر رایج شده است که در آن، طرفین مشترکا نسبت به طلاق اقدام می‌کنند و با توافق […]

حضانت فرزند پس از طلاق

حضانت کودک

حضانت فرزند پس از طلاق بر اساس قانون، حضانت فرزند به معنای مراقبت و تربیت و نگهداری فرزند است و به طور عام از وظایف والدین است اما پس از طلاق، معمولا در این زمینه بین والدین اختلافاتی رخ می‌دهد که مشکل ساز خواهد شد و به همین دلیل قانون در این زمینه شرایطی را […]

عسر و حرج

عسر حرج

عسر و حرج چیست ؟ عسر و حرج از جمله عباراتی است که در پرونده‌های حوزه خانواده بسیار شنیده می‌شود و اطلاع از محتوا و مصادیق آن می‌تواند برای زوجین و به ویژه زنان بسیار مهم باشد چرا که مصادیق آن از جمله حقوق طلاق برای زنان است. بر اساس قانون، این عنوان عبارت است […]