طلاق توافقی چیست و مراحل آن چگونه است؟

توافق در طلاق
طلاق توافقی یکی از انواع طلاق است که امروز رواج بسیاری یافته است

به طور کلی طلاق از جمله حقوق مردان در ازدواج است و زن در موارد معدودی مانند عسر و حرج و یا داشتن وکالت در طلاق می‌تواند برای طلاق اقدام کند. اما نوع دیگری از طلاق در سال‌های اخیر رایج شده است که در آن، طرفین مشترکا نسبت به طلاق اقدام می‌کنند و با توافق کامل از یکدیگر جدا می‌شوند.
این جدایی با نام طلاق توافقی شناخته می‌شود و امروزه بخش قابل توجهی از از موارد طلاق را در بر می‌گیرد. در این مطلب، همه موارد لازم در مورد طلاق توافقی، زمان و مدارک مورد نیاز برای طلاق توافق و موارد توافق زوجین را مرور خواهیم کرد.

طلاق توافقی چیست

اگر به هر دلیلی زن و شوهری نتوانند به زندگی مشترک خود ادامه دهند و بر سر این موضوع توافق داشته باشند، امکان جدایی آنان در شرایطی وجود دارد. هرچند که به طور کلی اختیار طلاق بر عهده مرد است ولی زنان بعد از تصویب قانون حمایت از خانواده این حق را یافتند که در بعضی موارد درخواست طلاق بدهند. البته لازم است بدانیم در قانون مدنی کشورمان مساله‌ای با عنوان طلاق توافقی مطرح نشده است و این موضوع اولین بار در قانون حمایت خانواده مورد توجه قانون‌گذاران قرار گرفته است.

طلاق توافقی طلاقی است که زوجین به طور مشترک تصمیم به جدایی می‌گیرند و در موارد مربوط به طلاق با هم به توافق می‌رسند. در این نوع از طلاق می‌توان درباره مسائلی مانند مهریه، نفقه، اجرت‌المثل، جهیزیه و حضانت فرزندان توافق کرد و پس از آن با طی مراحل قانونی و تایید دادگاه، امکان طلاق زوج و زوجه وجود دارد.

لازم به ذکر است طلاق توافقی نوعی طلاق بائن است که امکان رجوع در آن وجود ندارد در حالی که در طلاق رجعی، مرد می‌تواند در مدت عده زن به او رجوع کند و به همین دلیل زن در این مدت امکان ازدواج مجدد ندارد.

تفاوت طلاق توافقی با طلاق خلع و مبارات

همانطور که گفتیم در طلاق توافقی باید زوجین هر دو در مورد طلاق توافق داشته و در مورد نحوه جدایی و پرداخت حقوق زن و فرزندان به تفاهم برسند. طلاق خلع و مبارات هم از دیگر موارد طلاق توافقی هستند اما مستلزم انجام تشریفاتی در مراجع قضایی است.

ماده ۱۱۴۶ قانون مدنی می‌گوید: “طلاق خلع آن است که زن به واسطه کراهتی که از شوهر دارد، در مقابل مالی که به او می‌دهد، طلاق می‌گیرد، اعم از اینکه مال مزبور عین مهر، معادل آن، یا بیشتر یا کمتر از مهریه باشد.” طلاق مبارات هم بر اساس ماده ۱۱۴۷ قانون مدنی، “آن است که کراهت از سوی طرفین باشد اما در این صورت عوض باید زاید بر میزان مهر نباشد.” در واقع در طلاق مبارات زوجین هر دو از هم کراهت داشته و مایل به طلاق هستند اما میزان بخششی که زن می‌کند، بیشتر از مهریه نیست.

در طلاق خلع و مبارات اگر زن پس از طلاق درخواست برگشت مبلغی که برای گرفتن طلاق به مرد داده را نکند، طلاق از نوع بائن بوده و امکان رجوع وجود ندارد. در این نوع طلاق زن حق نفقه نداشته و از شوهر ارث نمی‌برد. درصورتی که پس از طلاق زن مهریه‌اش را بخواهد ماهیت طلاق تغییر می‌کند و تبدیل به طلاق رجعی می‌شود و چون امکان رجوع مرد ایجاد می‌شود، زن حق ارث و نفقه را در مدت عده خواهد داشت.

طلاق توافقی چه مزایا و معایبی دارد؟

مزایای طلاق توافقی

مهمترین مزیت طلاق توافقی نسبت به دیگر شکل‌های طلاق، مدت زمان کوتاه آن است. علاوه بر آن چون بر سر موضوعات اساسی توافق حاصل شده، پرونده‌های دیگری در جریان نمی‌افتد و نیاز به حضور مداوم زوجین در دادگاه خانواده نخواهد بود.

مورد دیگر مدت‌دار بودن گواهی عدم سازش است. سه ماه فرصت برای استفاده از این گواهی، امکان سازش مجدد و حفظ زندگی مشترک را ایجاد می‌کند. این در حالی‌ است كه در اشکال دیگر طلاق مدت اجرایی در نظر گرفته نشده و هر لحظه امکان جدا شدن وجود دارد.

مهمتر از همه این موارد، آرامش در هنگام جدا شدن است که اثرات سوء دعواهای خانوادگی در زندگی افراد و فرزندان آن‌ها نداشته و اتفاقات تلخی که در شکل‌های دیگر طلاق ممکن است به وجود بیاید، در این نوع طلاق ایجاد نمی‌شود.

در نهایت چون طلاق در آرامش و بدون دعوا صورت می‌گیرد، حرمت میان زوجین حفظ شده و پس از گذشت مدتی اگر طرفین تمایل به رجوع داشته باشند، می‌توانند دوباره به زندگی مشترک با یکدیگر بازگردند.

مشکلات طلاق توافقی

هرچند فرآیند طلاق توافقی با موافقت زوجین انجام می‌شود اما گاهی در روند اجرای حکم مسائلی نظیر عدم اجرای تعهدات از سوی زوج اتفاق می‌افتد و مشکلات در طلاق توافقی رخ می‌دهد. در این خصوص طبق ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی ” در صورت استنکاف شوهر از پرداخت نفقه و عدم امکان اجرای حكم محكمه و الزام او به دادن نفقه، زن می‌تواند برای طلاق به حاكم رجوع كند و حاكم شوهر را اجبار به طلاق می‌کند همچنین است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه.”

مورد دیگر این است که مرد با وجود صدور حکم عدم امکان سازش به دفترخانه مراجعه نکند. در این حالت، اگر مرد برای ثبت طلاق حضور پیدا نکند دیگر امکان ثبت طلاق وجود ندارد. البته اگر زن زن وكالت در طلاق و همچنين وكالت در اجراي صيغه طلاق از شوهر در اختیار داشته باشد می‌تواند بدون حضور مرد طلاق را اجرا کند.

در مقابل اگر عدم حضور در دفترخانه از سوی زن صورت بگیرد، مرد با مراجعه به دفترخانه می‌تواند اقدام به ثبت طلاق کند. در این حالت طلاق ثبت شده و پس از آن به زن ابلاغ خواهد شد.

مورد دیگری که در طلاق توافقی وقفه ایجاد می‌کند باردار بودن زوجه است. اگر زن طی مراحل طلاق توافق باردار باشد طبق ماده ۱۱۵۳ قانون مدنی عده طلاق و فسخ نکاح و بذل مدت و انقضای آن در مورد زن حامله تا وضع حمل است. یعنی حامله بودن زن مانع طلاق توافقی نیست اما در این مورد مدت عده تا زمان به دنیا آمدن نوزاد است.

در طلاق توافقی بر روی چه مواردی باید توافق کرد؟

طلاق توافقی شکلی از طلاق است که در آن زوجین بر روی تمامی مسایل مرتبط با طلاق با یکدیگر توافق دارند و تصمیم می‌گیرند از یکدیگر جدا شوند اما در چه مواردی باید توافق انجام شود؟ در این مقاله مواردی که باید در طلاق توافقی میان زوجین بر روی آن‌ها توافق حاصل شود را مرور می‌کنیم.

حضانت فرزندان

اگر بین زوجین در خصوص حضانت فرزندان در طلاق توافقی هم‌نظری وجود داشته باشد، همان اجرا شده و دادگاه طبق آن توافق حکم صادر خواهد کرد، اما درصورت نداشتن توافق دادگاه براساس قانون حضانت عمل می‌کند.

طبق ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی در خصوص حضانت و نگهداری فرزندان والدین جدا شده، مادر تا سن هفت سالگی اولویت دارد و پس از آن حضانت با پدر است. اگر بعد از هفت سالگی والدین در این خصوص اختلاف داشته باشند مطابق تبصره همین ماده حضانت فرزند با رعایت مصلحت کودک و به تشخیص دادگاه خواهد بود.

اگر در زمانی که حضانت برعهده یکی از والدین است، او از انجام وظایف خود امتناع کند، نگهداری از کودک به قیم قانونی سپرده می‌شود.

در خصوص نفقه فرزندان پس از طلاق نیز باید متذکر شد که بر اساس ماده ۱۱۹۹ قانون مدنی، حتی اگر حضانت با مادر باشد نفقه فرزندان بر عهده پدر است. اما اگر مادر برای گرفتن حق حضانت توافق کند که پرداخت نفقه بر عهده خودش باشد، این مورد امکان ‌پذیر است و فقط باید توافق صورت گرفته به صورت صورت کتبی انجام شود و به امضاء طرفین برسد.

و در نهایت هر یک از والدین که حضانت برعهده او نیست، طبق قانون حق دیدار با فرزند خود را خواهد داشت. در این مورد هم تعیین زمان و مکان ملاقات و جزئیات آن، طبق توافق زوجین انجام می‌شود و اگر طرفین در این رابطه اختلاف داشته باشند، دادگاه تعیین تکلیف می‌کند.

جهت گفتگو با وکلای تخصصی قاف، شماره تلفن همراه خود را وارد نمایید.

مهریه

طبق قانون مدنی ایران، مهریه مالی است که از طرف مرد در زمان عقد به زن داده می‌شود و پس از اجرای عقد، زن مالک آن خواهد بود. این پشتوانه مالی به دو صورت مهریه عندالمطالبه و مهریه عندالاستطاعه در اسناد ازدواج ثبت می‌شود. زمانی که مهریه عندالمطالبه تعیین شود زوجه می‌تواند هر زمان اراده کرد، مهریه خود را طلب کند. در مقابل در مورد مهریه عندالاستطاعه توانایی مرد در پرداخت مهریه دخیل بوده و باید توانایی کافی برای پرداخت آن را داشته باشد تا اجرایی شود. اگر روند جدا شدن پس از نزدیکی زوجین صورت گیرد، تمام مهریه به زن تعلق خواهد داشت ولی اگر زن باکره باشد، نصف مهریه به اون تعلق می‌گیرد.

البته نباید فراموش کرد که مهریه در طلاق توافقی مطابق بقیه موارد طلاق توافقی است و در آن اصل بر توافق طرفین بوده و هرآنچه زوجین به آن پایبند شوند انجام خواهد شد و دادگاه بر همان اساس حکم خواهد کرد. در نظر داشته باشید که همواره درگیری‌هایی در خصوص مهریه زن در طلاق به وجود می‌آید و در طلاقی که به صورت توافقی انجام می‌شود هم باید درباره آن توافق شود و سپس اقدامات لازم برای جدایی صورت بگیرد.

هرچند که الزامی بر بخشش مهریه در طلاق توافقی نیست ولی زن می‌تواند با بخشیدن کل مهریه یا بخشی از آن رضایت طرف مقابل را جلب کند. لازم به ذکر است که در طلاق توافقی، مرد می‌تواند مهریه را بهانه قرار داده و از طلاق خودداری کند، پس اگر زوجه می‌خواهد مهریه را کامل دریافت کند باید با همسر خود به توافق کامل برسد و این توافق به صورت مکتوب ثبت شود.

 نفقه

نفقه هم مانند مهریه از حقوق مهم زنان در خانواده است. ضمن عقد جنس و میزان مهریه در سند ازدواج درج می‌شود ولی نفقه اینطور نیست و معمولاً مرد تعهدی درباره پرداخت عدد و رقم معینی به صورت کتبی نمی‌دهد. همانطور که گفته شد، به محض انجام عقد، زن مالک مهریه است اما در مورد نفقه اینطور نیست و زن درصورت ناشزه نبودن در طول مدت زندگی مشترک مستحق دریافت نفقه می‌شود.

یکی از مواردی که پیرامون نفقه در طلاق توافقی باید به آن پرداخت این است که آیا زوج باید نفقه‌ای پرداخت کند یا خیر و اگر توافق بر پرداخت نفقه است باید مقدار، شرایط پرداخت و زمان پرداخت آن تعیین شود. توجه داشته باشید که اگر طرفین درباره پرداخت نفقه به توافق نرسند، دادگاه گواهی عدم امکان سازش را صادر نخواهد کرد و در نتیجه امکان انجام طلاق توافقی از میان خواهد رفت.

اجرت‌المثل

اجرت المثل در ایامی که طرفین با یکدیگر زندگی می‌کنند از دیگر حقوق مالی زوجه است. این مورد در مقایسه با مهریه و نفقه از اهمیت کمتری برخوردار است و زن اگر ادعا می‌کند که محق دریافت آن است باید این ادعا را اثبات کند و اگر نتواند مطابق با قانون، استحقاق خود در مورد اجرت المثل را ثابت کند، ادعای او مورد توجه قرار نمی‌گیرد و حقی بر عهده همسرش ایجاد نمی‌کند. شرایط قانونی که بر اساس آن زن استحقاق دریافت اجرت المثل ایام زوجیت را دارد در تبصره ماده ۳۳۶ قانون مدنی ذکر شده است و باید «جمع تمام شرایط» وجود داشته باشد.

اجرت المثل در واقع هزینه کارهایی است که زن در طول زندگی مشترک در منزل انجام داده و مطابق ماده ۳۳۶ قانون مدنی “هر کس بر حسب امر دیگری اقدام به عملی کند که عرفا برای آن عمل اجرتی بوده یا آن شخص عادتا مهیای آن عمل باشد، عامل مستحق عمل خود خواهد بود؛ مگر اینکه معلوم شود که قصد تبرع داشته است.” پس در صورتی که زن در منزل مشترک با همسرش کارهایی انجام داده که به لحاظ شرعی بر عهده او نبوده و قصد انجام رایگان این کارها را هم نداشته باشد، در شرایطی می‌تواند هزینه انجام آن‌ها را از شوهرش درخواست کند.

اجرت المثل شامل کارهایی مانند آشپزی و نظافت است که زن در طول زندگی مشترک در منزل شوهرش انجام می‌دهد، درصورتی که به لحاظ قانونی مکلف به انجام دادن آنها نیست و به این ترتیب اجرت المثل در طلاق توافقی، با شرایطی قابل وصول است. تبصره ماده ۳۳۶ قانون مدنی در این باره می‌گوید:”چنانچه زوجه کارهایی را که شرعا بر عهده وی نبوده و عرفاً برای آن کار اجرت المثل باشد، به دستور زوج و با عدم قصد تبرّع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود، دادگاه اجرت المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم می‌نماید.”

 جهیزیه

جهیزیه‌ای که به منزل مشترک آورده می‌شود در تملک زوجه است، به شرط اینکه بتواند ثابت کند وسایل مورد نظر را خود او یا خانواده‌اش خریداری کرده‎اند. به همین دلیل در بسیاری از خانواده‌ها مرسوم است که از جهیزیه لیستی که به سیاهه جهیزیه معروف است تهیه می‌شود. این لیست به امضاء افرادی از خانواده طرفین و همینطور زوج می‌رسد. با استفاده از این لیست می‌توان ثابت کرد که مالک وسایل ذکر شده در سیاهه جهیزیه، زوجه است و او هر زمان می‌تواند در این انواع تصرف کند.

یکی دیگر از شیوه‌های اثبات مالکیت زوجه بر جهیزیه، فاکتور خرید است. یعنی اگر سیاهه‌ جهیزیه را نداشته و یا بعد از ثبت سیاهه موارد دیگری به آن اقلام اضافه شده، فاکتور خریدی که در آن اسم زوجه یا خانواده او به عنوان خریدار ثبت شده، دلیل بر مالکیت زوجه بر اجناس آن‌ها است و به این ترتیب جهیزیه در طلاق توافقی قابل وصول است. در هر صورت جهیزیه یکی از اموال و حقوق زوجه محسوب شده و تعیین تکلیف آن برای صدور گواهی عدم امکان سازش لازم است.

طلاق توافقی چگونه انجام می‌گیرد؟

چطور توافقی طلاق بگیریم

همانطور که پیش از این گفتیم ابتدا زوجین بر سر مسائلی نظیر مهریه، نفقه، اجرت‌المثل، جهیزیه و حضانت فرزندان با یکدیگر به توافق می‌رسند و پس از ثبت درخواست در سامانه نوبت‌دهی طلاق و گذراندن دوره‌های اجباری مشاوره و تکمیل گواهی عدم انصراف توسط دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، راهی دادگاه خانواده می‌شوند.

برای تکمیل روند، زوجین با در دست داشتن شناسنامه و عقد‌نامه به دادگاه مراجعه می‌کنند و پس از تقدیم دادخواست، دادگاه آن‌ها را موظف می‌کند که هر کدام داوری از میان بستگان معرفی کنند. نقش این داوران مذاکره با زوجین برای ایجاد مصالحه است.

این نکته را نباید فراموش کرد که در زمانی که طرفین علاقمند باشند جلسات داوری ادامه داشته و امکان رسیدن به توافق را بررسی کنند، پای شورای حل اختلاف به پرونده باز شده و جلساتی برای سازش و حل اختلاف برگزار می‌شود.

در نهایت اگر این داوری‌ها به نتیجه نرسید و پس از اطمینان از باردار نبودن زوجه، دادگاه بر اساس توافق زوجین گواهی عدم امکان سازش را صادر می‌کند. زن و شوهر می‌توانند با ارائه این گواهی به دفترخانه طلاق، صیغه طلاق را جاری کنند.

اگر که زوجه باکره باشد، نیازی به ارائه مدارک عدم بارداری نیست ولی باید با معرفی دادگاه به پزشکی قانونی و انجام معاینات معمول، گواهی بکارت و تایید دوشیزه بودن وی صادر شود.

با توجه به اینکه مدت اعتبار گواهی عدم سازش ۳ ماه از زمان صدور آن است، اگر این مدت سپری شود و اقدامی در خصوص طلاق صورت نگیرد، حکم از اعتبار ساقط می‌شود.

بیشتر بخوانید:

مدارک لازم برای طلاق توافقی

همان‌گونه که پیش از این و در بخش دوم این مطلب با عنوان در طلاق توافقی بر روی چه مواردی باید توافق کرد؟ خواندید، اصلی‌ترین بخش طلاق، توافق زوجین بر روی موارد مختلف مرتبط با طلاق است و در صورتی که بر روی هر یک از این موارد توافقی وجود نداشته باشد، امکان طلاق توافقی وجود ندارد. اما در کنار این، زوجین باید مدارک شناسایی فردی، مدارک زوجیت و گواهی‌های لازم که نشان دهنده عدم امکان زندگی مشترک میان آن‌ها است را ارائه کنند.

به طور کلی مدارک مورد نیاز برای طلاق توافقی شامل موارد زیر است:

  • سند ازدواج
  • شناسنامه و کارت ملی دو طرف
  • درصورت حضور وکیل به جای طرفین، وکالتنامه وکیل
  • گواهی عدم بارداری یا گواهی بکارت
  • توافقنامه کتبی در خصوص حقوق و تکالیف زوجین مانند حضانت و ملاقات فرزندان، شرایط پرداخت مهریه و مقدار بذل آن، نفقه و …
  • گواهی کتبی مرکز مشاوره در خصوص عدم سازش
  • گواهی عدم امکان سازش که از سوی دادگاه خانواده صادر شده است

اگر زوجین به هر دلیلی دسترسی به اصل سند ازدواج نداشته باشند، می‌توانند با مراجعه به دفترخانه‌ای که ازدواج در آن ثبت شده اقدام به دریافت رونوشت این سند کنند.

برای طلاق توافقی کجا باید رفت؟

همانطور که در بخش “چطور طلاق توافقی بگیریم” عنوان شد، برای انجام این امر زوجین باید ابتدا درخواست خود را سامانه نوبت دهی طلاق ثبت کنند و پس از دریافت نوبت با مراجعه مراکز غربالگری و انجام مشاوره‌های لازم به دادگاه خانواده مراجعه کنند. در طول مراحل انجام طلاق توافقی نیاز به حضور در آزمایشگاه برای اثبات عدم بارداری و یا پزشکی قانونی برای اثبات باکره بودن زوجه لازم است.

در صورت کامل بودن مدارک و اخذ همه تائیدیه‌های لازم از مراکز یاد شده، در نهایت زوجین یا وکلای آنها با حضور در دفترخانه‌های ثبت ازدواج و طلاق می‌توانند اقدام به ثبت رسمی طلاق توافقی کنند.

متقاضیان طلاق نباید فراموش کنند که برای انجام امور طلاق باید حتما در سامانه ثنا ثبت‌نام کرده و در روند پرونده، ابلاغیه الکترونیکی صادر شده که شامل مواردی نظیر نام خواهان و خوانده، موضوع دادرسی، شماره ابلاغیه، شماره پرونده، شماره بایگانی پرونده، تاریخ و ساعت رسیدگی و شعبه دادگاه است را بررسی کنند.

متقاضیان می‌توانند برای ثبت نام در سامانه ثنا با در دست داشتن اصل کارت ملی، کد پستی و آدرس دقیق محل سکونت به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه کنند. در نهایت باید در نظر داشت روش گرفتن طلاق توافقی هر چند پیچیدگی زیادی ندارد اما بهتر است پیش از هر اقدامی با یک وکیل دادگستری مشورت کنید. برای این منظور می توانید از وکلای مجموعه مشاوره حقوقی قاف مشورت بگیرید.

طلاق توافقی چقدر زمان می‌برد

زمان مورد نیاز برای انجام فرایند بسته به شهر محل سکونت متقاضیان، بازه متفاوتی خواهد داشت. در مجموع باید توجه داشته باشید که حداقل ۵ جلسه مشاوره اجباری که زمان آنها از چند روز تا چند هفته متغیر است در آغاز مسیر بوده و زمانی مابین حداقل ۴۵ تا ۹۰ روز نیاز دارد.

فراموش نکنید که تمام پروسه طلاق توافقی پس از صدور حکم از طرف دادگاه خانواده معمولاً کمتر از ۱۰ روز انجام نمی‌شود. به طور کلی این زمان در شعب قضایی و استان‌های مختلف متفاوت است و نمی‌توان برای زمان مورد نیاز برای طلاق توافقی مدت دقیقی اعلام کرد.

 

وکلای تخصصی مجموعه مشاوره حقوقی قاف آماده ارائه مشاوره حقوقی در زمینه‌های مختلف هستند. برای ارتباط با وکلای قاف کافی است شماره همراه خود را در کادر زیر وارد کنید تا کارشناسان این مرکز در اسرع وقت با شما تماس بگیرند.

جهت گفتگو با وکلای تخصصی قاف، شماره تلفن همراه خود را وارد نمایید.

سوالات متداول قاف

اگر مرد راضی به طلاق توافقی نباشد چه کاری می‌توان کرد؟

به طور کلی در فرآیند طلاق توافقی، اگر هر یک از طرفین در هر مرحله از طلاق توافقی، از ادامه کار انصراف دهند امکان طلاق توافقی وجود ندارد. بر اساس قانون، حق طلاق با مرد است و زن تنها در شرایط خاصی می‌تواند درخواست طلاق کند. در صورتی که مرد راضی به طلاق توافقی نباشد و زن وکالت در طلاق نداشته باشد و نتواند از شروط دوازده گانه ضمن عقد برای طلاق استفاده کند، قانونا نمی‌توان مرد را راضی به طلاق کرد و زن باید به طریقی مرد را به توافق راضی کند.

وضعیت حضانت فرزندان در طلاق توافقی چگونه است؟

یکی از بخش‌های توافقات در طلاق توافقی، وضعیت حضانت فرزندان است. در این زمینه اگر میان زوجین توافقی وجود داشته باشد دادگاه به آن عمل خواهد کرد و در غیر اینصورت بر اساس قانون حضانت عمل خواهد شد اما در نهایت در زمینه حضانت کودک، دادگاه همواره مصلحت کودک را در نظر می گیرد و رای نهایی را صادر می‌کند.

آیا زن باید در طلاق توافقی مهریه خود را ببخشد؟

مهریه حقی است که زن از زمان عقد می‌تواند آن را مطالبه کند و درخواست مهریه و طلاق به طور کلی ارتباطی با یکدیگر ندارند. در فرآیند طلاق توافقی، زوجین باید بر روی وضعیت پرداخت مهریه به توافق برسند و همین موضوع در دادگاه مورد استناد قرار خواهد گرفت. زوجین می‌توانند در این زمینه هر توافقی داشته باشند اما زن به هیچ عنوان موظف به بخشش مهریه خود در طلاق توافقی نیست و می‌تواند مهریه خود را طلب کند.

آیا در طلاق توافقی مهریه به زن تعلق می‌گیرد؟

بر خلاف تصور رایج، طلاق توافقی و مهریه زن ارتباط مستقیمی با هم ندارند و اینگونه نیست که زن موظف به بخشیدن مهریه خود در طلاق توافقی باشد. بر اساس قانون، زن هر زمان اراده کند می‌تواند مهریه‌اش را طلب کند و مرد موظف به پرداخت آن است. در طلاق توافقی نیز زوجین می‌توانند بر روی مهریه توافق کنند و بر اساس توافق ممکن است زن کل مهریه را وصول کند و یا بخشی از آن را ببخشد و بخشی دیگر را در همان زمان یا به صورت اقساطی دریافت کند. در هر حال دادگاه به توافق میان زوجین حکم می‌دهد و مرد موظف به عمل به تعهدات است.

آیا زن می‌تواند هم حضانت فرزندان و هم مهریه را بگیرد؟

در طلاق توافقی تمام موارد به توافق میان طرفین بستگی دارد. حضانت کودکان بر اساس توافق میان زوجین است و زن می‌تواند حضانت را به عوض مهریه بگیرد و یا حضانت و مهریه را بگیرد. البته در زمینه حضانت فرزندان، دادگاه غیر از توافق به مصلحت کودک نیز توجه می‌کند. در زمینه سن حضانت فرزند هم باید در نظر داشت حضانت دختر و حضانت پسر به طور عمومی تا هفت سالگی برعهده مادر و پس از آن بر عهده پدر است.

آیا طلاق توافقی قابل رجوع است؟

آنچه به عنوان رجوع در طلاق می‌شناسیم ویژه طلاق رجعی است که در آن قانون و فقه زمانی را برای برگشت زوجین از تصمیم طلاق در نظر گرفته‌اند تا در صورتی که تصمیم زوجین نسبت به طلاق تغییر کرد، بتوانند بار دیگر و بدون نیاز به عقد مجدد به زندگی مشترک باز گردند. البته مدت رجوع معادل مدت عده زن (در زنان غیر باردار و غیر یائسه معادل سه طهر یعنی حدود ۳ ماه) است و پس از آن امکان رجوع بدون عقد وجود ندارد. به این ترتیب رجوع بعد از طلاق توافقی مشابه آنچه در طلاق رجعی وجود دارد ممکن نیست و در صورتی که طرفین از تصمیم خود منصرف شوند باید بار دیگر عقد کرده و به زندگی ادامه دهند.

در صورت انصراف مرد از طلاق توافقی چه می توان کرد؟

بر اساس قانون، تمام مراحل طلاق توافقی باید با توافق و حضور طرفین و یا وکلای آن‌ها باشد و در صورتی که هر یک از طرفین در هر مرحله از طلاق توافقی از ادامه آن منصرف شوند طلاق توافقی جاری نمی‌شود. در مورد مرد چون به طور پیش فرض حق طلاق با وی است، در صورتی که در هر مرحله از این تصمیم منصرف شود در صورتی که زن وکالت در طلاق نداشته باشد طلاق ممکن نیست حتی اگر این انصراف پس از دادگاه خانواده و در زمان حضور در دفترخانه باشد. به این ترتیب در صورت انصراف مرد، زن نمی‌تواند فرآیند طلاق را بدون حضور او و بدون داشتن وکالت در طلاق به انجام برساند و باید به طریقی شوهر را به این طلاق راضی کند.

سریع ترین راه طلاق توافقی چیست؟

به طور کلی نمی‌توان زمان مشخصی را برای طلاق توافقی مشخص کرد چرا که پروسه طلاق توافقی به ویژه به دلیل جلسات مشاوره فرآیندی طولانی است که گاه تا ۳ ماه هم به طول می‌انجامد و به همین دلیل تسریع در انجام آن چندان در اختیار زوجین نیست اما حضور یک وکیل خانواده می‌تواند در این زمینه کمک کند. در این زمینه می‌توانید از وکلای مجموعه مشاوره حقوقی قاف مشورت بگیرید.

این نوشته در خانواده ارسال شده و با برچسب گذاری شده است.

1 دیدگاه برای “طلاق توافقی چیست و مراحل آن چگونه است؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *