وصول مهریه، روش‌های مطالبه مهریه

وصول مهریه زن
وصول مهریه از دو راه دادگاه و اجرای ثبت قابل انجام است

 

مهریه از مهم‌ترین حقوق مالی زنان بعد از ازدواج بوده که بلافاصله بعد از عقد نکاح به آن‌ها تعلق می‌گیرد و هر زمان بخواهند، می‌توانند مهر خود را مطالبه کنند. برای وصول مهریه، می‌توان هم از طریق دادگاه و هم از طریق اجرای ثبت اقدام کرد. در این مقاله از مرکز مشاوره حقوقی قاف، قصد داریم به بررسی راه‌های وصول مهریه، و مطالبه آن در شرایط مختلف مانند بعد از طلاق و در حین زندگی مشترک بپردازیم، با ما همراه باشید.

وصول مهریه

به‌طور کلی زوجه از دو راه می‌تواند برای مطالبه مهریه خود را اقدام کند که عبارت است از:

 1. وصول مهریه از طریق دادگاه:

  برای مطالبه مهریه از طریق دادگاه، زوجه با مدارک کارت ملی و شناسنامه و سند ازدواج به دفتر خدمات الکترونیک مراجعه و دادخواست مطالبه مهریه را ثبت می‌کند. در این مرحله زوجه باید هزینه دادرسی را پرداخت کند.

 2. وصول مهریه از طریق اجرای ثبت:

  سریع‌ترین راه برای مطالبه مهریه، مراجعه به اجرای ثبت اسناد و املاک می‌باشد. زوجه با مدارک شناسایی کارت ملی، شناسنامه و عقدنامه به دفتر خانه‌ای که عقد در آنجا ثبت شده است مراجعه کرده و درخواست صدور اجراییه در مورد مهریه را تقاضا می‌کند. دفترخانه با توجه به مدارک و سند ازدواج، اجراییه را صادر می‌کند. در صورتی‌که زوجه بخواهد همسر خود را بابت مطالبه مهریه ممنوع الخروج کند یا اینکه همسر وی اموال دیگری به غیر از مستثنیات دین داشته باشد.

مراحل وصول مهریه چیست؟

وصول مهریه از طریق ثبت دادخواست مهریه به همراه تامین خواسته به استناد عقدنامه رسمی در دفاتر خدمات قضایی صورت می‌گیرد و به شعب دادگاه ارجاع می‌یابد تا مراحل قانونی خود را طی کند. برای وصول مهریه از طریق اجرای ثبت در مرحله اول زوجه باید با مراجعه به دفتر خانه ثبت کننده ازدواج خود درخواست صدور اجراییه بنماید که سردفتر طبق سند ازدواج به صورت سیستمی اجراییه را صادر و به اداره پنجم اجرای ثبت ارسال و یا نامه را به زوجه تحویل می‌نماید تا به اجرای ثبت جهت ثبت پرونده مهریه ببرد.

در مرحله دوم مسئول تشکیل پرونده اوراق اجراییه و رونوشت سند ازدواج و تقاضانامه و قبض پستی و در صورت داشتن وکیل وکالتنامه را دریافت می‌نماید و در مرحله بعدی مدارک را به اداره پنجم جهت تشکیل پرونده ارسال می‌کند که بعد از تشکیل پرونده شماره پرونده به متقاضی پیامک می‌شود.

در مرحله سوم متقاضی جهت بازداشت اموال زوج به اداره پنجم مراجعه و تمام مشخصات اموال زوج از جمله ملک و زمین و خودرو و موتور سیکلت و... را در قبال تعداد مشخصی از سکه‌ها که مهریه زوجه بوده، به درستی و دقیق اعلام می‌نماید تا در در دبیرخانه و بایگانی اداره اجرای ثبت  به ثبت برسد.

در مرحله چهارم از اموال استعلام گرفته می‌شود که اگر به صورت سند رسمی به نام زوج باشد بازداشت شدند و در مرحله آخر به مزایده گذاشته می‌شوند و مهر زوجه از آن اموال وصول می‌شود. در صورتی‌که مالی به صورت مبایعه نامه‌ای به نام زوج باشد و یا اگر هیچ مالی به نام زوج یافت نشود، در این صورت زوجه باید پرونده اجرایی را مختومه نماید و با مراجعه به دفاتر خدمات قضایی و ارائه مدارک دادخواست مطالبه مهریه را ثبت می‌نماید و بعد از مشخص شدن شعبه دادگاه خانواده صلاحیت‌دار، باقی مراحل را به صورت قانونی طی کند.

مرجع صالح رسیدگی به وصول مهریه

دادگاه خانواده در خصوص مطالبه مهریه در دو مورد دارای صلاحیت رسیدگی به دعوای مطالبه مهریه است. برطبق ماده ۲۹ قانون حمایت از خانواده در صورتی‌که دعوای مطالبه مهریه همزمان با دعوای طلاق مطرح شود، دادگاه خانواده مرجع صالح رسیدگی به این دعوا است. مرجع قضایی در ضمن رسیدگی به دعوای طلاق، دعوای مطالبه مهریه را نیز رسیدگی کرده و حکم صادر می‌کند. دادگاه ضمن رای خود با توجه به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج، تکلیف جهیزیه، مهریه و نفقه زوجه، اطفال و حمل را معین و همچنین اجرت‌المثل ایام زوجیت طرفین مطابق تبصره ماده ۳۳۶ قانون مدنی تعیین و در مورد نحوه حضانت و نگهداری اطفال و نحوه پرداخت هزینه‌های حضانت و نگهداری تصمیم مقتضی خواهد گرفت. دادگاه باید با توجه به وابستگی عاطفی و مصلحت طفل، ترتیب، زمان و مکان ملاقات وی با پدر و مادر و سایر بستگان را تعیین کند. ثبت طلاق موکول به تادیه حقوق مالی زوجه است. طلاق در صورت رضایت زوجه یا صدور حکم قطعی دایر بر اعسار زوج یا تقسیط محکوم‌به نیز ثبت می‌شود. هرگاه زن بدون دریافت حقوق مذکور به ثبت طلاق رضایت دهد می‌تواند بعد از ثبت طلاق برای دریافت این حقوق از طریق اجرای احکام دادگستری مطابق مقررات مربوط اقدام کند. یکی دیگر از موارد صلاحیت دادگاه خانواده در مطالبه مهریه، زمانی است که خواسته دادخواست مهریه بیشتر از ۲۰۰ میلیون ریال باشد. براساس ماده ۴ قانون جدید خانواده، دادگاه خانواده رسیدگی به دعاوی ذیل را نیز برعهده دارد:

  • نامزدی و خسارات ناشی از برهم زدن آن
  • نکاح دائم، موقت و اذن در نکاح
  • شروط ضمن عقد نکاح
  • ازدواج مجدد
  • جهیزیه
  • مهریه
  • نفقه زوجه و اجرت‌المثل ایام زوجیت
  • تمکین و نشوز
  • طلاق، رجوع، فسخ و انفساخ نکاح، بذل مدت و انقضای آن
  • حضانت و ملاقات طفل
  • نسب
  • رشد، حجر و رفع آن
  • ولایت قهری، قیمومت، امور مربوط به ناظر و امین اموال محجوران و وصایت در امور مربوط به آنان
  • نفقه اقارب
  • امور راجع به غایب مفقودالاثر
  • سرپرستی کودکان بی‌سرپرست
  • اهدای جنین
  • تغییر جنسیت
  • مطالبه مهریه و مستثنیات دین

مطالبه مهریه با سند عادی

اسناد رسمی اسنادی هستند که در دفتر ثبت اسناد رسمی و دفترازدواج و طلاق ثبت شده باشند. سند عادی نوشته‌ای است که در خارج از دفتر خانه اسناد رسمی یا دفتر ازدواج و طلاق بین افراد تنظیم وامضا می‌شود. سند عادی قابلیت استناد در مراجع قضایی را به اندازه سند رسمی ندارد. زمانی‌که مهریه در سند عادی نوشته شود، اعتباری استنادی ندارد. اگر ملک در سند رسمی ازدواج به عنوان مهریه زوجه ثبت نشود، نمی‌توان اثبات کرد که ملک مهریه زوجه است. اگر ملک در سند رسمی به عنوان مهریه ثبت شده باشد، تا زمانی‌که کسی ادعای جعل نکند این سند قابل استناد خواهد بود.

ابراء مهریه با سند عادی

مطابق با ماده ۲۸۹ قانون مدنی  ابراء به معنای این است که داین از حق خود به اختیار صرف نظر کند. در صورتی‌که زوجه نسبت به مهریه خود که ذمه‌ای بر مرد است، وی را بری الذمه کند و این کار را در عوض چیزی  انجام ندهد، در چنین حالتی دیگر ابراء نیست و هبه صورت گرفته است. ابراء قابل رجوع نیست، زیرا نوعی اسقاط دین است و از اسباب سقوط تعهد است.

مهریه نوعی حق دینی است که بر ذمه مرد است. اگر مهریه زن حق عینی مانند آپارتمان باشد در این حالت می‌تواند مهریه خود را هبه کند. زیرا زوجه مالک عین معین است و می‌تواند هر گونه دخل و تصرف در ملک خود انجام دهد. اما اگر مهریه زن حق معین باشد مثل ۱۰۰ سکه بهار آزادی می‌تواند مهریه خود را ابراء کند. زیرا ابراء تنها عمل حقوقی است که باعث سقوط دین بر ذمه است.

زوجه باید به این نکته توجه کند که در صورتی‌که سند یا نوشته‌ای به زوج دهد و مهریه خود را با سند عادی یا سند رسمی ابراء کند، دیگر نمی‌تواند به مهریه خود رجوع کند. همچنین اگر زوجه با سند عادی یا نوشته‌ای به زوج اقرار بر اخذ مهریه نماید دچار مشکل می‌شود، زیرا باید در دادگاه اثبات کند که اقرارش مبنی بر اشتباه و غلط بود. در طلاق خلع در صورت بخشش مهریه، زوجه در زمان عده دارای این حق است که  مهریه‌ای را که بخشیده به آن رجوع کند. برای رجوع به مهریه، زوجه باید به دفترخانه ثبت طلاق مراجعه نماید و درخواست رجوع به مابذل مهریه را تقاضا کند. رجوع به مابذل مهریه در طلاق خلع در صورتی قابل قبول است که زن عده داشته باشد و باکره یا یائسه نباشد. برای ابراء و هبه مهریه زوجه نیازی به اجازه پدر خود ندارد.

مستثنیات دین

مطالبه مهریه نوعی دین است و بر طبق ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، مواردی که جزء دیون محسوب نمی‌شوند، شامل موارد ذیل است:

 1. منزل مسکونی که عرفا در شان محکوم‌علیه در حالت اعسار او باشد.
 2. اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری محکوم‌علیه و افراد تحت تکفل وی لازم است.
 3. آذوقه موجود به قدر احتیاج محکوم‌علیه و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفاً آذوقه ذخیره می‌شود.
 4. کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شان آن‌ها.
 5. وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه‌وران، کشاورزان و سایر اشخاص که برای امرار معاش ضروری آن‌ها و افراد تحت تکفلشان لازم است.
 6. تلفن مورد نیاز مدیون
 7. مبلغی که در ضمن عقد اجاره به موجر پرداخت می‌شود، مشروط بر اینکه پرداخت اجاره‌ بها بدون آن موجب عسر و حرج شود و عین مستاجره مورد نیاز مدیون بوده و بالاتر از شان وی نباشد.

در صورتیکه منزل مسکونی محکوم‌علیه بیش از نیاز و شان عرفی او در حالت اعسارش بوده و مال دیگری از وی در دسترس نباشد و مشارالیه (فرد مورد اشاره) حاضر به فروش منزل مسکونی خود تحت نظارت مرجع اجراکننده رای نباشد، به تقاضای محکوم‌له به‌وسیله مرجع اجراکننده حکم با رعایت تشریفات قانونی به فروش رفته و مازاد بر قیمت منزل مناسب عرفی، صرف تادیه دیون محکوم‌علیه خواهد شد، مگر اینکه استیفای محکوم‌به به طریق سهل‌تری مانند استیفاء از محل منافع بخش مازاد منزل مسکونی محکوم‌ٌعلیه یا انتقال سهم مشاعی از آن به شخص ثالث یا طلبکار امکان‌پذیر باشد. در این‌صورت محکومٌ‌به از طرق مذکور استیفاء خواهد شد.

در صورتیکه به حکم قانون مستثنیات دین تبدیل به عوض دیگری شده باشد، مانند اینکه مسکن به دلیل قرار گرفتن در طرحهای عمرانی تبدیل به وجه شود، یا در اثر از بین رفتن، عوضی دریافت شده باشد، وصول محکومٌ‌به از آن امکان‌پذیر است، مگر اینکه محرز شود مدیون قصد تهیه موضوع نخستین را دارد.

جهت گفتگو با وکلای تخصصی قاف، شماره تلفن همراه خود را وارد نمایید.

وصول مهریه بعد از طلاق

در طلاق توافقی، زوجین در مورد تمام مسائل مربوط به حق و حقوق خود توافق می‌کنند. یکی از مسائلی که در طلاق توافقی با یکدیگر به توافق می‌رسند، بحث مهریه است. بعد از توافق در مورد نحوه پرداخت مهریه، در رای دادگاه ذکر می‌شود. برطبق ماده ۲۲ قانون حمایت از خانواده، تا ۱۱۰ سکه بهار آزادی یا معادل آن، دادگاه می‌تواند حکم جلب مرد را صادر کند و برای دریافت مابقی مهریه، زوجه باید اموالی را از زوج به دادگاه معرفی کند. ازدواج مجدد زن بعد از طلاق توافقی مانع از گرفتن مهریه مورد توافق در گواهی عدم امکان سازش که توسط دادگاه صادر شده، نمی‌شود. اگر در خصوص اخذ مهریه در طلاق توافقی چک یا سفته از مرد گرفته شود، زوجه در صورت عدم پرداخت مهریه می‌تواند از ضمانت اجرایی چک و سفته استفاده کند و مهریه را وصول نماید. در این مورد زوجه می‌تواند حکم جلب زوج و توقیف اموال وی را از دادگاه درخواست کند.

مطالبه مهریه به نوع طلاق نیز بستگی دارد. در طلاق رجعی  که مرد درخواست طلاق داده و در مدت عده می‌تواند به زوجه رجوع کند. در طلاق بائن، مرد حق رجوع به زن را در مدت عده ندارد و باید صیغه عقد بین طرفین جاری شود. طلاق توافقی از نوع طلاق بائن بوده و به این نوع طلاق توافقی، طلاق خلع گفته می‌شود. در طلاق خلع زوجه به دلایلی مانند کراهت از شوهر، عسر و حرج، مالی را به شوهر میبخشد و رضایت مرد را برای طلاق جلب می‌کند. در طلاق توافقی یا طلاق خلع، مرد حق رجوع به زن را در مدت عده ندارد، اما زن می‌تواند در مدت عده مهریه خود را از شوهر مطالبه نماید.

مدارک لازم برای دریافت مهریه بعد از طلاق

برای دریافت مهریه بعد از طلاق نیاز به طرح دعوای حقوقی است. برای این مورد نیاز به مدارک شناسایی مانند کارت ملی و شناسنامه است، سند طلاق و مدارک و مستندات که نوع طلاق زوجین و میزان مهریه را ثابت می‌کند، نیز باید ارائه شود. برای طرح دعوا نیاز است دارایی زوج با مدارکی به دادگاه مشخص شود، یعنی در صورتی‌که شوهر ملکی دارد ملک به دادگاه جهت دریافت مهریه معرفی شود.

آیا می‌شود یکجا مهریه را طلب کرد؟

در صورتی‌که زوج مالی داشته باشد که به میزان مبلغ مهریه باشد، زوجه می‌تواند با توقیف مال، مهریه خود را از طریق اجرای ثبت وصول کند. اما در صورتی‌که مرد مالی نداشته و درخواست اعسار وی پذیرفته شود، مهریه را به صورت قسطی به زوجه پرداخت خواهد شد. در صورتی‌که زوج  بعد از اجرا گذاشتن مهریه توسط زن در دادگاه، ظرف یک ماه از صدور اجرائیه، دادخواست اعسار ندهد، حکم جلب وی به درخواست زوجه صادر می‌شود. اگر دادخواست اعسار بدهد و مهریه تقسیط شود و اقساط پرداخت نشود، معمولا بعد از دریافت دو یا سه قسط معوقه، حکم جلب بابت مهریه صادر می‌شود.

مطالبه مهریه بدون طلاق و در حین زندگی

به محض اینکه عقد نکاح میان زوجین خوانده شد، زن مستحق دریافت مهریه می‌شود و می‌تواند آن را مطالبه کند. مهریه حق مالی است که به هنگام عقد ازدواج به زن تعلق می‌گیرد. لذا در صورتی هم که زن بخواهد و مایل به ادامه زندگی با همسرش باشد، می‌تواند اقدام به گرفتن مهریه‌اش کند. گرفتن مهریه و ادامه زندگی امکانپذیر است و بدون طلاق هم زن می‌تواند مهریه‌اش را مطالبه نماید.

بر اساس ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی، به مجرد عقد، زن مالک مهر می‌شود و می‌تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید. بنابراین، همانطور که از این ماده مشخص می‌شود، به محض اینکه عقدی میان طرفین واقع شد، زن مالک مهریه می‌شود و هر زمان که بخواهد می‌تواند مهریه‌اش را مطالبه نماید.

با توجه به مطالبه گفته شده، صحبت‌هایی که در عرف گفته می‌شود؛ نظیر عدم تمکین زن، ناشزه بودن زن و یا دادخواست طلاق از طرف زن سبب محروم شدن زن از مهریه می‌شود، مطالبی صحیح نیستند. حتی جرایمی مانند برقراری رابطه نامشروع توسط زن نیز سبب عدم استحقاق وی نسبت به مهریه نمی‌شود. نیم عشر دولتی در مطالبه مهریه در دادگاه‌های دعواهای حقوقی یک مبلغی اضافه‌تر بابت مبلغ خواسته گرفته می‌شود. مبلغ گرفته شده برای صدور حکم اجراییه است. نیم عشر با هزینه دادرسی متفاوت است.

هزینه دادرسی هزینه‌ای است که بابت رسیدگی به پرونده پرداخت می‌شود، ولی هزینه نیم عشر هزینه‌ای است که بابت اجرای حکم پرداخت می‌شود.

وصول مهریه مال غیر منقول

مطالبه مهریه مال غیر منقول

مال غیر منقول زمین، آپارتمان و مغازه است. گاهی موارد اتفاق می‌افتد که زوج خانه‌ای در تهران یا فلان محله یا به فلان متراژ به عنوان مهریه قرار می‌گیرد که به نام زوجه انتقال خواهد یافت. برای تعیین مال غیر منقول، باید پلاک ثبتی مشخص و معین با جزئیات مثل شماره قطعه در سند ازدواج قید شود.

با توجه به اینکه انتقال سند رسمی دارای مقدماتی برای ثبت و دفاتر اسناد رسمی است و از طرفی دفتر رسمی ازدواج محل انتقال رسمی سند ملک نیست، معمولا تعهد به انتقال به صورت شرط ضمن عقد (در سند ازدواج قید می‌شود)، یعنی انتقال سند رسمی به آینده موکول می‌شود. زن در آینده می‌تواند در صورت استنکاف زوج به انتقال سند از طریق مراجع قضایی احقاق حق کند. دادگاه محل وقوع ملک غیر منقول، صالح به رسیدگی است؛ حتی اگر زوج یا زوجه در شهر دیگری سکونت داشته باشند. دعاوی مهریه مال غیرمنقول اعم از دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال، دعوای تحویل مهریه و دعوای خلع ید از آن در صلاحیت دادگاه خانواده است.  وقتی یک ملک و مال غیرمنقول به عنوان مهریه زن قرار می‌گیرد، قبل از عقد نکاح باید به زوجه منتقل شود و اگر سند ملک قبل از عقد نکاح به نام زن نشود، دفاتر ازدواج عقد را ثبت نمی‌کنند. اگر زوجین جور دیگری توافق کنند، مشمول مال غیرمنقول با تعریف فوق نمی‌شود. زمانی که مال غیرمنقول یا ملک به عنوان مهریه در نظر گرفته می‌شود، می‌توان سریع آن را وصول کرد و این جمله معروف “مهریه رو کی داده کی گرفته” در مورد مهریه غیرمنقول صدق نمی‌کند و این نوع مهریه از ضمانت اجرای کافی و لازم برخوردار است. به محض وقوع عقد نکاح مهریه قابل وصول و دخل و تصرف است و با انعقاد عقد ازدواج، زن مالک مهریه می‌شود.

بنابرین در تعیین مهریه باید دقت فراوان به خرج داد و زیر بار تعهدات عجیب و غریب که در توان شخص نیست، نرفت.

در مورد مهریه منقول تا میزان ۱۱۰ سکه مشمول ضمانت اجرای کیفری است، هرچند نپرداختن میزان بیش‌از ۱۱۰ سکه مجازات کیفری در بر ندارد، اما همچنان قابل مطالبه و وصول از راه حقوقی است.

در مورد مهریه ملک و مهریه غیرمنقول که گاهی توافقاتی مبنی بر انتقال مالی در آینده می‌شود، در واقع مهریه معلق بوده و مال غیرمنقول نیست بلکه تعهد به تحویل یک مال غیرمنقول است که صحیح است که نوع مال و زمان تصرف و استفاده از منافع آن باید مشخص شود.

وصول مهریه پس از ازدواج مجدد

برطبق ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده در هنگام طلاق از هر نوع که باشد و چه به درخواست زن یا درخواست مرد و یا طلاق توافقی، دادگاه موظف است که تکلیف مهر را در رای دادگاه  مشخص کند. اگر با وجود وقوع طلاق، مرد باید چیزی از مهریه را بپردازد، ازدواج مجدد زن مانع دریافت مهریه ازدواج قبلی وی نیست.

مثال: طلاق توافقی انجام شده است که زوجین توافق کردند که نصف مهریه از سوی زوجه بخشیده شود و الباقی مهریه به صورت یک سکه ماهانه به زوجه پرداخت شود. اما پس از ثبت طلاق و گذشتن ایام عده زوجه ازدواج می‌کند، این ازدواج مجدد مطلقا مانع دریافت مهریه ازدواج قبلی نیست.

مطالبه مهریه از پدر شوهر

از نظر قانونی پدر شوهر هر چند پولدار و متمول باشد، تکلیفی برای پرداخت مهریه پسرش ندارد. حتی اگر آن پسر فقیر باشد امکان گرفتن مهریه از پدر شوهر وجود ندارد. مهریه خواه عند الاستطاعه یا عند المطالبه تعهدی است که شوهر در قبال همسرش کرده است و مطلقا ارتباطی به اطرافیان وی ندارد. اگر مردی مال داشته باشد زن می‌تواند مهریه را از طریق دادگاه یا اجرای ثبت وصول کند. اگر هم مالی برای توقیف نباشد و مهریه عند المطالبه باشد با مطالبه زن مرد می‌تواند دادخواست اعسار از پرداخت مهریه را ارائه کند.

در بعضی موارد در ضمن عقد نکاح و در سند ازدواج و یا حتی در قراردادی مستقل پدر شوهر پرداخت مهریه را تقبل کرده و یا ضمانت پسرش را کرده باشد، در این صورت زن می‌تواند برای آنچه پدر شوهر تعهد کرده یعنی برای گرفتن مهریه از پدر شوهر به وی مراجعه کند. در این حالت زن می‌تواند از طریق اجرای ثبت یا دادگاه به طرفیت وراث مطالبه مهریه کند. با توجه به این که مهریه دین ممتاز محسوب می‌شود، اول مهریه زن از ماترک پرداخت می‌شود و هر چه باقی بماند بین وراث از جمله همسر وی تقسیم می‌شود. اگر زن فوت کند در این صورت وراث زن می‌توانند برای مهریه علیه وراث شوهر اقامه دعوی کنند و در صورت بودن ارث، از آن محل، مهریه را مطالبه کنند.

مطالبه مهریه از خانواده شوهر

در بعضی موارد زوجه برای اطمینان بیشتر از خانواده شوهر، می‌خواهند که آن‌ها در عقدنامه خود را ضامن تعهدات شوهر از جمله مهریه معرفی کنند، این سند که جزء اسناد رسمی است قابل اجرا در خصوص افرادی است که ضامن شده‌اند. ضامن می‌تواند هر شخصی اعم از مادر، شوهر و افراد دیگری باشد.

برای مطالبه مهریه از خانواده شوهر که پرداخت مهریه را  ضمانت کرده‌اند، ابتدا لازم است تا در صورت رسمی بودن سند از طریق اداره اجرای ثبت و یا دادگاه خانواده نسبت به درخواست مهریه اقدام کرد. برای درخواست مهریه کمتر از ۲۰ میلیون تومان می‌تواند به شورای حل اختلاف مراجعه کند. در صورت فوت هریک از ضامنین در پرداخت مهریه، زوجه بدهی از ماترک وی برداشته می‌شود. زوجه  می‌تواند بر اساس ماده ۳ نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، بازداشت ضامن تا زمان پرداخت مهریه را تقاضا کند. دادخواست مطالبه مهریه از ضامن می‌تواند همزمان با مطالبه مهریه از بدهکار که زوج است به دادگاه خانواده مطرح شود، نیاز نیست تا عدم پرداخت مهریه توسط شوهر به اثبات برسد و سپس علیه ضامن اقدام شود.

در صورت مطالبه مهریه از ضامن و پرداخت مهریه توسط وی، شوهر نسبت به ضامن مسئولیت دارد و مدیون می‌شود و ضامن در صورتی‌که با رضایت شوهر مهریه را ضمانت کرده و پرداخت کند، می‌تواند برای وصول مبلغی که پرداخت کرده به شوهر یا بدهکار اصلی مراجعه کند. اما اگر ضمانت پرداخت مهریه توسط ضامن بدون اجازه شوهر باشد که در واقع متعهد و بدهکار اصلی است، ضامن پس از پرداخت بدهی نمی‌تواند به زوج مراجعه کند.

آیا می‌توان مهریه را از کارمند مطالبه کرد؟

زمانی‌که حکمی صادر می‌شود، برای به اجرا درآوردن آن شرایطی لازم است. یکی از آن شرایط این است که باید برای حکم، اجراییه صادر و این اجراییه به محکوم‌علیه، ابلاغ شود. براساس ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی، همین که اجراییه به محکوم‌علیه ابلاغ شد وی موظف است، ظرف مدت ۱۰ روز، مفاد آن را اجرا کند؛ اما ممکن است او در این مهلت، حکم را اجرا نکند و به هیچ‌یک از وظایف جایگزین دیگر هم، عمل نکند. در این صورت طبق ماده ۴۹ قانون اجرای احکام مدنی، محکوم‌له می‌تواند درخواست کند تا معادل محکوم‌به از اموال محکوم‌علیه توقیف شود.

اگر محکومٌ‌علیه، کارمند باشد، حقوق و مزایای وی به‌عنوان بخشی از اموالش، قابل توقیف است.  بر اساس ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی، اگر محکوم‌علیه، کارمند باشد، محکوم‌له می‌تواند تقاضا کند که حقوق و مزایای محکوم‌علیه، توقیف شود.

اگر محکوم‌علیه، زن یا فرزند داشته باشد، یک‌ چهارم حقوق و مزایای وی توقیف می‌شود و در غیر این‌صورت یک‌ سوم حقوق و مزایای وی به نفع محکوم‌له بازداشت می‌شود. در صورتی‌که کارمند، زن یا فرزند داشته باشد، این مقدار را به یک‌ چهارم، کاهش داده است.

وصول مهریه از بیمه عمر

از آنجایی که در بیمه عمر شخص بیمه را به نفع یک یا چند نفر از وراث یا شخص ثالث انجام می‌دهد و غرامت مربوط به بیمه بعد از فوت شخص پرداخت می‌شود، شامل ترکه متوفا نمی‌شود و بابت بدهی متوفا قابل توقیف نیست. در عقد بیمه ذینفع مشخص شده است و بیمه عمر از نوع قراردادهای معین است و سرمایه بیمه عمر به شخص ذینفع که در قرارداد بیمه عمر تعیین شده است پرداخت می‌شود. در این حالت نمی‌توان بیمه عمر را برای مطالبه مهریه توقیف کرد.

با استفاده از سرویس مشاوره حقوقی تلفنی قاف، از سراسر کشور می‌تـوانید با وکلای پایه یک دادگستری مشاوره کنید، برای این امر کافیست شماره خود را در کادر زیر وارد کرده تا کارشناسان قاف با شما تماس بگیرند:

جهت گفتگو با وکلای تخصصی قاف، شماره تلفن همراه خود را وارد نمایید.

سوالات متداول قاف

وصول مهریه از چه طریقی امکان‌پذیر است؟

زوجه برای مطالبه مهریه خود می‌تواند از دادگاه و یا اجرای ثبت اقدام کند که در مقاله به طور توضیح داده شده است

آیا تکلیف مهریه باید در هنگام طلاق مشخص شود؟

مهریه بعد از طلاق، به نوع طلاق بستگی دارد، در طلاق توافقی زوجین باید بر سر مهریه توافق کنند تا طلاق ثبت شود، اما در در طلاقرجعی، بائن و خلع شرایط با طلاق توافقی کمی متفاوت است که پیشنهاد می‌شود به مقاله مراجعه کنید

آیا مهریه شوهر را می‌شود از پدر شوهر گرفت؟

به‌طور کلی مهریه دینی است بر گردن شوهر، و پدر شوهر حتی با وجود داشتن وضع مالی مناسب، باز هم مسئولیتی در قبال پرداخت مهریه عروس خود ندارد، حتی اگر شوهر خود توانایی پرداخت مهریه را نداشته باشد

در چه صورتی می‌توان مهریه را از خانواده شوهر مطالبه کرد؟

چنانچه فردی از خانواده شوهر (پدر، مادر یا اشخاص دیگر) در عقدنامه خود را به عنوان ضامن شوهر معرفی کنند، زوجه خواهد توانست مهریه خود را از آن‌ها مطالبه کند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *