املاک و ثبت

برای مطرح کردن سوال خود کلیک کنید

املاک و ثبت

سند رسمی به سندی می‌گویند که در اداره ثبت اسناد و املاک، دفاتر اسناد رسمی یا توسط ماموران رسمی دولت تنظیم شده باشد، بنابرین اسناد رسمی، مطابق با قانون مدنی در سه دسته قرار می‌گیرند. لازم به ذکر است که سایر اسناد عادی محسوب می‌شوند. در این مطلب که به وسیله مشاوره حقوقی قاف تهیه شده، به انواع سند رسمی، تفاوت سند رسمی با سند عادی، ثبت املاک و دعاوی ملکی پرداخته شده است.

سند رسمی

طبق قانون، سند رسمی سندی است که در اداره ثبت اسناد و املاک، دفاتر اسناد رسمی یا نزد مامورین رسمی دولت مطابق با صلاحیت آن‌ها و برطبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد. لازم به ذکر است که سایر اسناد عادی محسوب می‌شوند.

انواع سند رسمی

مطابق با قانون مدنی، اسناد رسمی در ۳ دسته قرار می‌گیرند:

 1. آن دسته از اسنادی که در دفاتر اسناد تنظیم می‌شوند، به مانند سند مالکیت.
 2. آن دسته از اسنادی که در دفاتر اسناد رسمی ازدواج و طلاق تنظیم می‌شوند، به مانند سند نکاح و طلاق.
 3. آن دسته از اسنادی که در سایر ادارات تنظیم می‌شوند، به مانند پاسپورت (که توسط نیروی انتظامی صادر می‌شود).

تفاوت سند رسمی با سند عادی

مطابق با قانون، تمام محتویات و امضاهای اسناد رسمی معتبر می‌باشند، این در حالیست که در مورد مورد اسناد عادی این گونه نیست و اسناد عادی قابل تردید و انکار هستند.

لازم به ذکر است که ادعاهایی همچون ادعای جعل در مورد اسناد رسمی، یک ادعا و دعوی محسوب می‌شود، بدین ترتیب، کسی که ادعای جعلی بودن سند رسمی را دارد باید دلایل جعلی بودن را در اختیار دادگاه قرار دهد. این در حالی است که تردید و انکار در سند عادی دفاع محسوب می‌شود و بر طبق قواعد شرعی، شخصی که تردید یا انکار در سند عادی دارد، هیچ وظیفه‌ای ندارد تا انکار یا تردید خود را اثبات کند بلکه این وظیفه بر عهده کسی است که می‌خواهد از سند مزبور استفاده کند.

ثبت املاک

ثبت املاک در دفاتر ثبت املاک ادارات ثبت اسناد وابسته به قوه قضاییه تنظیم می‌شود، بدین صورت که مشخصات طرفین معاملات در ستون معامل و متعامل مندرج می‌شود. لازم به ذکر است که ثبت اسناد در دفاتر اسناد رسمی به عمل می‌آید و سر دفتر آن به مسئول دولتی محسوب نمی‌شود. کلیه اسناد و همچنین اقرارنامه‌هایی که در این دفاتر تنظیم می‌شوند، نزد محاکم دادگستری دارای اعتبار هستند و ارائه آن‌ها، به عنوان دلایلی محکم و قوی به حساب می‌آیند.

دفاتر قانونی

دفاتر قانونی که اصول اسناد رسمی در آن‌ها به ثبت رسیده، عبارت است از:

 1. دفاتر اسناد رسمی،
 2. املاک،
 3. دفاتر املاک توقیف شده،
 4. دفاتر ثبت شرکت ها،
 5. دفاتر توزیع اظهارنامه،
 6. دفاتر گواهی امضا،
 7. دفتر املاک مجهول المالک،
 8. موقوفات.

دعاوی ملکی

بحث دعوی در مباحث ملکی دارای سرفصل‌های گسترده‌ای است که برخی از این مباحث را در اینجا مرور می‌کنیم. مواردی چون، اثبات مالکیت، الزام به انجام تعهدات در موضوع ملکب، الزام به فک رهن، الزام به تنظیم سند ملکی،

تخلیه، رفع تصرف عدوانی، افراز و دستور فروش ملک، اثبات وقوع بیع، خلع ید، ابطال یا فسخ معامله، مطالبه ثمن معامله، دعاوی مرتبط با مشارکت در ساخت، دعاوی مرتبط با پیش‌فروش ملک، دعاوی مرتبط با اجاره از دعاوی ملکی به شمار می‌آید.

بیشتر بخوانید

جهت گفتگو با وکلای تخصصی قاف، شماره تلفن همراه خود را وارد نمایید.

 • Hidden
 • Hidden