تعریف جرم سیاسی و بررسی جرم سیاسی در حقوق ایران

جرم سیاسی

در زمینه جرم سیاسی، از مدت‌ها قبل اختلاف نظرهای گسترده‌ای نه تنها در ایران، که در سایر کشورهای جهان و به طور کلی نظام قضایی بین المللی وجود داشت و به همین دلیل رفتار حکومت‌ها با مجرمان سیاسی گاه بسیار شدید و گاه بسیار ملایم بود. در این زمینه در کشورمان نیز به دلیل نبود […]

بررسی جامع معاونت و مشارکت در جرم و مجازات آن‌ها

مشارکت در جرم

بر اساس تعریف قانون مجازات اسلامی، جرم به هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده اطلاق می‌شود. حال بسته به این که این جرم توسط یک نفر یا چند نفر انجام شود، یا کسانی انجام جرم را تسهیل کنند و به این صورت به مجرم کمک […]

جرم تهدید دیگران و مجازات آن در قانون

تهدید

گاهی افراد برای رسیدن به مقاصد خود و یا برای ترساندن دیگران، از تهدید آن‌ها به شکل های مختلف استفاده می‌کنند. این تهدید می‌تواند خالی یا حیثیتی باشد و حتی عملی نشود ولی در هر صورت از مصادیق جرم تهدید است و در قانون برای آن مجازات در نظر گرفته شده است. در این مقاله […]