بایگانی برچسب: مهریه

راه‌های مطالبه مهریه از طریق شورای حل اختلاف، دادگاه یا اداره ثبت

وصول مهریه

مطالبه مهریه یکی از موضوعات داغ و پر چالش حقوقی است که بیشترین مراجعات به دادگاه خانواده و بیشترین تعداد پرونده‌ها را در دادگستری به خود اختصاص داده است. طبق قانون چندین راه برای مطالبه و وصول مهریه وجود دارد، که می‌توان به مطالبه مهریه از طریق شورای حل اختلاف، مطالبه مهریه از طریق دادگاه […]

مطالبه نفقه و مهریه و ارث شوهر فوت شده

مطالبه مهریه از ارث شوهر

آیا مهریه و نفقه را از ارث شوهر فوت شده می‌توان مطالبه کرد؟ از تکالیفی که به لحاظ شرعی و قانونی بر عهده مرد قرار گرفته، پرداخت نفقه به همسر خود و همچنین پرداخت مهریه در صورت تقاضای همسر است. این نفقه همچون دینی است که به عهده مرد قرار می‌گیرد. به همین دلیل، بعد […]