حقوق مالی زن بعد از فوت؛ از مهریه تا نفقه و حقوق

ارث زوجه

هر شخصی دارای مال و اموالی در زندگی خود است که ممکن است برخی از آن‌ها منقول و برخی دیگر غیر منقول باشد. بعد از فوت شخص همه اموال وی جزو ماترک او محسوب شده و بر اساس قواعد ارث بین ورثه او تقسیم خواهد شد. اما پرسشی که ممکن است پیش بیاید این است […]

مطالبه نفقه و مهریه از ارث شوهر فوت شده

مطالبه مهریه از ارث شوهر

آیا مهریه و نفقه را از ارث شوهر فوت شده می‌توان مطالبه کرد؟ از تکالیفی که به لحاظ شرعی و قانونی بر عهده مرد قرار گرفته، پرداخت نفقه به همسر خود و همچنین پرداخت مهریه در صورت تقاضای همسر است. این نفقه همچون دینی است که به عهده مرد قرار می‌گیرد. به همین دلیل، بعد […]

قوانین طلاق غیابی در زمان عقد و در خارج از کشور

قوانین مربوط به طلاق غیابی

طلاق غیابی یکی از انواع طلاق بوده که تابع قوانین و مقررات خاص خود بوده و که تنها بر اراده مرد استوار نیست، بلکه زوجه هم به مانند زوج با داشتن شرایط و ادله کافی می‌تواند برای طلاق غیابی اقدام کند. البته لازم به ذکر است که زوجین در صورتی می‌توانند برای جدایی به صورت […]

طلاق غیابی؛ جدایی در زمان عدم حضور طرف مقابل

جدایی یک طرفه

طلاق به معنای انحلال عقد نکاح بوده که مخصوص عقد نکاح دائم بوده و همانطور که در مقالات قبلی در مورد طلاق صحبت کردیم، به‌طور کلی طلاق بر اراده مرد استوار است، به این معنا که در حالت عادی تنها زوج می‌تواند برای جدایی اقدام کند، مگر در شرایط خاص که زوجه نیز می‌تواند برای […]

بررسی جامع اعسار؛ از تعریف اعسار تا اعسار از هزینه‌های دادرسی و تادیه محکوم‌به 

اعسار از هزینه دادرسی

اعسار از جمله مواردی است که به دفعات در پرونده‌های حقوقی شنیده می‌شود و به طور کلی به معنای ناتوانی از پرداخت هزینه‌ها است اما این تعریف کلی نمی‌تواند جزییات حقوقی اعسار را بیان کند. به طور کلی طرح دعوا در مراجع قضایی نیازمند پرداخت هزینه‌های لازم است اما در صورت وجود شرایطی، افراد از […]

بررسی جامع قانون نفقه زن و فرزند

پرداخت نفقه

نفقه از تکالیف شوهر در زندگی مشترک است و حتی در صورتی که زن نیازی به نفقه هم نداشته باشد، زوج موظف به پرداخت آن استپیش از این و در مطالب مختلفی، به نفقه به عنوان یکی از حقوق مالی زن و پس از آن فرزندان در زندگی مشترک اشاره کرده‌ایم اما این بار قصد […]

بررسی جامع انواع تمکین؛ از نفقه و مهریه زن تا مجازات عدم تمکین

حق تمکین

در حقوق و شرع، زمانی که رابطه زوجیت بین زن و مرد برقرار می‌شود یک سری وظایف و تکالیف بر هر دوی آن‌ در ارتباط با زندگی زناشویی بار می‌شود از جمله آن‌ تمکین زن و پرداخت نفقه توسط شوهر است. در بسیاری موارد در دادگاه‌ی خانواده دیده شده که مرد، همسر خود را به […]